Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Werken Nieuws leestijd 1 min

Grote zorgen over personeelstekort in de VVT opnieuw bevestigd

Link gekopieerd naar klembord

Grote zorgen over personeelstekort in de VVT opnieuw bevestigd keyvisual

Client in behandeling van zorgmedewerker

Josje Blokland

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft nieuwe prognoses over de personeelstekorten in zorg en welzijn tot 2032 naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze cijfers laten een beeld zien dat al langer bekend is. Hoewel alle branches te maken hebben met grote personeelstekorten, stijgt de VVT-sector er ver bovenuit. Beleidsmaatregelen die zijn genomen in bijvoorbeeld het Integraal Zorgakkoord zorgen voor een nog grotere druk op de thuiszorg. Als er niks verandert, komt de zorg voor ouderen in Nederland in de knel.

In opdracht van VWS zijn dit jaar door ABF Research de arbeidsmarkttekorten in zorg en welzijn tot 2032 in de beeld gebracht. De prognoses heeft het ministerie op 22 maart naar de Tweede Kamer gestuurd. Voor het doorrekenen van de verwachte personeelstekorten tot 2032 zijn twee scenario’s gehanteerd: het referentiescenario en het scenario ‘Nieuw Beleid’.

Twee scenario’s

Voor het referentiescenario is uitgegaan van de cijfers uit 2021 die zijn doorberekend op basis van demografische ontwikkelingen en andere maatschappelijke trends. In het scenario ‘Nieuw Beleid’ zijn de verwachte effecten van een aantal relevante beleidsmaatregelen meegenomen. Dit zijn beleidsmaatregelen die zijn voorgenomen of recent zijn ingevoerd. Denk aan afspraken die gemaakt zijn in bijvoorbeeld het Integraal Zorgakkoord, het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) of in het Regeerakkoord.

Vooral in thuiszorg neemt tekort toe

De maatregelen en gemaakte afspraken hebben naar verwachting een dempend effect op het personeelstekort, behalve in de thuiszorg. Daar neemt het tekort alleen maar verder toe. Door het beperken van het aantal verpleeghuisplaatsen en het bijbouwen van geclusterde woonvormen waar cliënten thuis zorg ontvangen, verschuift een deel van de arbeidsvraag: van de verpleeghuiszorg naar de thuiszorg.

Arbeidsmarktprognoses 2032

Prognoses personeelstekorten in 2023 en 2032 volgens scenario ‘Nieuw Beleid’

Ook groeit de verwachte zorgvraag, omdat patiënten vanuit het ziekenhuis eerder naar huis gaan en daar een beroep doen op de wijkverpleging. ‘Deze ontwikkelingen zijn voor ActiZ niet nieuw’, stelt Chantel Beks, bestuurder van de Wever en lid van de ActiZ themacommissie Arbeid. ‘We herkennen het beeld van uit eerder onderzoek dat ABF in opdracht van ActiZ heeft uitgevoerd. De cijfers bevestigen dan ook opnieuw onze zorgen.'

Effect in de praktijk

ActiZ verwacht dat het tekort in 2032 mogelijk nog groter is dan nu door het ministerie van VWS is geraamd. Zo is er in de huidige prognoses van uitgegaan dat cliënten die met een

Volledig Pakket Thuis (VPT)

Het ‘volledig pakket thuis’ (vpt) is een 'pakket zorg' voor mensen met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Het vpt is een leveringsvorm: de manier waarop een cliënt de zorg ontvangt. Bij een vpt blijf de cliënt thuis wonen en levert een zorginstelling het volledige pakket zorg. Meer informatie vind je op Regelhulp.nl

      in hun eigen woning zorg ontvangen, minder zorg nodig hebben dan cliënten met dezelfde indicatie in een verpleeghuis. ‘Dat is maar zeer de vraag. Dat kan alleen als er ook extra afspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld over het verlagen van de aanspraak of toegang tot zorg’, licht Beks toe.  

Ook ziet ActiZ dat het realiseren van geclusterde woonvormen als één van de maatregelen voor het verlagen van het personeelstekort te langzaam gaat. ‘Bouwplannen lopen achter met dat wat er nodig is. Dat betekent dat er nog minder mensen in een geclusterde woonvorm kunnen wonen, en dus meer mensen thuis blijven wonen. Met de kans dat hun woning niet meer geschikt is en er bijvoorbeeld een grotere kans is op een valincident. Daardoor neemt de vraag naar zorg en dus personeel juist nog meer toe.'

De prognoses zijn openbaar in te zien via het Prognosemodel Zorg en Welzijn.