Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Wonen Nieuws leestijd 1 min

Gedeeld beeld geeft richting aan nieuw kwaliteitskader

Link gekopieerd naar klembord

Gedeeld beeld geeft richting aan nieuw kwaliteitskader keyvisual

ouder stel met arm om elkaar

In het komen tot een nieuw generiek Kwaliteitskader Zorg voor Kwetsbare Ouderen zijn er in korte tijd grote stappen gezet. In december 2022 kwamen alle betrokken partijen meerdere keren samen om met elkaar de ambitie en richting te bepalen. Er is gesproken over welke rol het nieuwe kwaliteitskader moet krijgen, kijkend naar de veranderende samenleving. De eerste contouren voor het nieuwe kwaliteitskader beginnen zich langzaam te vormen.

Het nieuwe kwaliteitskader omschrijft wat iedere (kwetsbare) oudere mag verwachten van de geboden zorg. Ook wordt gekeken naar groepen met complexe zorgvragen die niet vaak voorkomen in het verpleeghuis maar wel soortgelijke zorgvragen hebben (zoals jonge mensen met dementie of mensen met niet-aangeboren hersenaandoeningen). Het kwaliteitskader moet duidelijk maken wat ouderen en hun naasten, zorgprofessionals en zorgorganisaties gezamenlijk onder goede zorg en een waardevolle bijdrage aan kwaliteit van leven verstaan. Het uitgangspunt hierbij is dat het gaat over zorg en kwaliteit van leven van (kwetsbare) ouderen, zowel in de thuissituatie als in het verpleeghuis. En ook de verwachting die de samenleving heeft van zorg is een onderdeel van de vraagstelling van het nieuwe kader. 

Taal doet er toe

Als er één ding is waar alle partijen het over eens zijn, dan is het dat taal ertoe doet. Met elkaar zoeken we naar de juiste woorden. Bijvoorbeeld voor de doelgroep van het kader: hebben we het dan over kwetsbare ouderen? Of over ouderen die zorg nodig hebben? Of over mensen in het algemeen? Hebben we het over een kader of is een kompas meer passend? 

Lea Bouwmeester, onafhankelijk voorzitter: ‘We zijn het er met zijn allen over eens dat we echt een switch in denken en doen maken: we gaan niet uit van de zorgvraag maar van de mens en zijn of haar gewenste kwaliteit van leven. De mens én het leven dat hij of zij leidt. Op een gegeven moment komt daar zorg bij, en daar hebben wij ons als partijen, als professionals en als omgeving toe te verhouden. Dat anders denken is voelbaar bij iedereen: er is een duidelijke energie om echt te komen tot iets wat hierbij aansluit, op de beweging die al volop gaande is in de sector.’

Leren van andere kwaliteitskaders

In de zoektocht naar een nieuwe manier van kijken naar kwaliteit laten de betrokken partijen zich ook inspireren door andere sectoren. Kwaliteitskaders van de gehandicaptensector, maar ook van de kinderopvangsector en uit het sociaal domein bieden inspiratie en geleerde lessen. Het is een zoektocht waarbij houvast wordt gezocht en er tegelijkertijd ruimte is voor vernieuwing.

Van motto naar concrete invulling

Tijdens de sessies van afgelopen maand stond de vraag centraal voor wie we dit kader maken. Daarbij werd naar het vraagstuk gekeken alsof het een soort levensreis is. Het begint bij mensen die zich in hun dagelijks leven voorbereiden op het ouder worden. Wat zijn verwachtingen en hoe ziet de realiteit er dan uit? Vervolgens komt er informele en waar nodig professionele zorg bij kijken. Beiden worden steeds intensiever: wat heb je dan wanneer nodig, en hoe regelen we dat met elkaar? Dat zijn de vragen waar het nu om gaat.

De komende periode komen alle partijen nog intensief samen en wordt er hard gewerkt om de deadline van 1 maart 2023 te halen. We gaan nu een nieuwe fase in, waarbij iedereen ervan is doordrongen dat de tijd nog kort is, en we het tegelijkertijd heel zorgvuldig willen doen. Bouwmeester: ‘Dat is de uitdaging die op ons wacht in het nieuwe jaar. Gezien de goede energie en de gedeelde ambitie van alle betrokken partijen heb ik daar veel vertrouwen in.’

Mijn ActiZ

Voor leden van ActiZ

Op 24 januari organiseren we een webinar over het nieuwe kwaliteitskader. We bespreken de laatste stand van zaken over de voortgang en de inhoud van het nieuwe kader, en en is er veel ruimte voor vragen. Het webinar is voor leden van ActiZ, met name kwaliteitsmedewerkers worden uitgenodigd om deel te nemen.