Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Wonen Nieuws leestijd 1 min

Aan de slag met nieuw Kwaliteitskader Zorg voor Kwetsbare Ouderen

Link gekopieerd naar klembord

Aan de slag met nieuw Kwaliteitskader Zorg voor Kwetsbare Ouderen keyvisual

ouder stel met arm om elkaar

ActiZ gaat samen met betrokken partijen aan de slag met een nieuw kwaliteitskader voor de ouderenzorg: het generieke Kwaliteitskader Zorg voor Kwetsbare Ouderen. Het nieuwe kader heeft betrekking op zorg aan kwetsbare ouderen, zowel in de thuissituatie als in het verpleeghuis. De vergrijzende samenleving vraagt dat we anders gaan kijken naar de zorg voor ouderen. Een nieuw kwaliteitskader kan hierin richtinggevend zijn.

Het kwaliteitskader omschrijft wat iedere (kwetsbare) oudere mag verwachten van de geboden zorg. Het maakt duidelijk wat zorgprofessionals, zorgorganisaties, ouderen en hun naasten gezamenlijk onder goede zorg verstaan. "We zien dat de zorg voor kwetsbare ouderen thuis en in het verpleeghuis in de praktijk steeds meer op elkaar lijkt. Het is goed dat er een kader komt die deze beweging in de praktijk ondersteunt. Daarom zijn we blij dat we nu echt aan de slag kunnen,’ aldus André Brand, lid kerngroep Zorg Thuis.  

Maatschappelijke veranderingen zoals de vergrijzing en een krappe arbeidsmarkt maken dat we anders moeten gaan kijken naar de zorg voor kwetsbare ouderen. Toegankelijkheid, kwaliteit, betaalbaarheid en organiseerbaarheid moeten met elkaar in balans zijn. De samenleving staat voor grote uitdagingen, en het is noodzakelijk om het kader hierbij aan te laten sluiten.

Onafhankelijk voorzitter

Lea Bouwmeester is benoemd tot onafhankelijk voorzitter. Zij was in de politiek actief als woordvoerder zorg, en is nu adviseur en procesbegeleider bij een groot aantal trajecten in de zorg. Recent was zij intensief betrokken bij de transformatieagenda Ouder Worden 2040. Bouwmeester weet als geen ander dat de ouderenzorg aan de vooravond staat van een transitie naar anders werken en anders zorgen.

Het kader komt tot stand met een brede vertegenwoordiging van partijen betrokken bij de zorg voor ouderen. Zij zorgen voor een breed perspectief en aansluiting bij de praktijk. ActiZ vervult de rol van coördinator.

Eén generiek kader

Margje Mahler, kerngroeplid Wonen en Zorg: ‘Als ActiZ hadden we al langere tijd de wens om te komen tot één kwaliteitskader voor de hele ouderenzorg, of die nu in het verpleeghuis of thuis geboden wordt. De kwaliteit van zorg voldoet in de basis aan dezelfde eisen, ongeacht waar diegene de zorg ontvangt. Dit biedt helderheid voor de kwetsbare ouderen, zorgorganisaties en zorgprofessionals.’  

De opdracht om te komen tot een nieuw kwaliteitskader is een belangrijk onderdeel van het programma Wonen, ondersteuning en zorg voor ouderen (WOZO). Het past bij de norm: zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan.  

De minister heeft de partijen gevraagd om in het nieuwe kwaliteitskader meer aandacht te schenken aan de inzet van informele zorgverleners en technologie. Zelf- en samenredzaamheid wordt belangrijker, waarbij we kwetsbare ouderen helpen om voor zichzelf te blijven zorgen (via reablement). Het Kwaliteitskader Zorg voor Kwetsbare Ouderen moet gereed zijn op 1 maart 2023.

Mijn ActiZ

Voor leden van ActiZ

Meer lezen over kwaliteit? Als lid van ActiZ kun je terecht op Mijn ActiZ.