Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Voor ActiZ-leden

Webinar Generiek Kwaliteitskader Zorg voor Kwetsbare Ouderen

Georganiseerd door:

ActiZ

ActiZ is samen met veldpartijen voortvarend aan de slag om te komen tot een generiek Kwaliteitskader Zorg voor Kwetsbare Ouderen. Het nieuwe kader heeft betrekking op alle zorg aan kwetsbare ouderen, zowel thuis, in tijdelijk verblijf als in woonvormen waaronder het verpleeghuis.

Het kader moet conform de opdracht van het Zorginstituut op 1 maart 2023 gereed zijn. Afgelopen weken hebben vele bijeenkomsten plaatsgevonden met alle betrokken partijen over het nieuwe kader. ActiZ co├Ârdineert het proces rond de totstandkoming van het kader.

Tijdens dit webinar delen we de stand van zaken rondom voortgang en de inhoud van het nieuwe kader en is er veel ruimte voor vragen. Lees hier meer over het kwaliteitskader.
Met name kwaliteitsmedewerkers worden uitgenodigd om aan dit webinar deel te nemen.