Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Werken Nieuws leestijd 1 min

Druk in de (thuis)zorg nog steeds ongekend hoog

ActiZ vraagt om begrip van de nog bestaande maatregelen

Link gekopieerd naar klembord

Druk in de (thuis)zorg nog steeds ongekend hoog keyvisual

Vrouw met mondkapje

De zorg voor ouderen en chronisch zieken is nog lang niet op het oude niveau. Het verzuim is zo hoog dat veel zorgorganisaties nog steeds in crisis verkeren. Recente cijfers van Vernet laten dit ook zien; het verzuim is ruim 11 procent. ‘Het is fijn dat het in de ziekenhuizen goed gaat maar bij ons is het nog steeds alle hens aan dek. We vragen aan iedereen om begrip dat de zorg soms minder is of anders dan gepland’, aldus José van Vliet, voorzitter van de ActiZ themacommissie Arbeid.

Ziekteverzuim

‘In de week dat in de Nederlandse samenleving alle maatregelen worden losgelaten, is de situatie in de zorg nog steeds nijpend’, vertelt van Vliet. ‘We ontvangen signalen dat het ziekteverzuim bij sommige zorgorganisaties zelfs oploopt tot 20 procent. Dit percentage is nog nooit zo hoog geweest. Hierdoor is het lastig om de roosters rond te krijgen. De druk is op dit moment hoog.’

Meerdere oorzaken spelen hierbij een rol. Nog steeds hebben veel mensen corona of hebben zij te maken met de bijhorende quarantaine-regels. Maar ook de griepgolf is weer in opmars, legt van Vliet uit. ‘Sinds de corona-maatregelen vorige maand zijn versoepeld, neemt ook het aantal mensen met de griep toe.’ Daarnaast is er een toename van het aantal verpleeghuislocaties die te maken hebben met besmettingen.

Sinds de corona-maatregelen vorige maand zijn versoepeld, neemt ook het aantal mensen met de griep toe

José van Vliet \

Voorzitter van ActiZ themacommissie Arbeid

Begrip voor maatregelen

Daarom vindt ActiZ het belangrijk om begrip te vragen voor de bestaande maatregelen. ‘In veel verpleeghuizen zijn mondkapjes bijvoorbeeld nog de norm. Ook de basisregels zoals handen wassen en afstand houden, zijn nog steeds noodzakelijk om besmettingen te voorkomen.’

De druk op de zorg kan dus concreet betekenen dat de zorg soms beperkter of anders is dan voorheen. ‘We hopen dat iedereen dit begrijpt. Iedereen in onze sector werkt keihard om met minder mensen, zoveel mogelijk cliënten van goede zorg en ondersteuning te voorzien. Maar deze situatie betekent ook dat vaker dan voorheen met cliënten en naasten wordt overlegd welke onderdelen van zorg zij zelf kunnen. We moeten er echt samen voor zorgen dat de best mogelijke zorg wordt geleverd.’

Zorg van de toekomst

De huidige situatie is een voorbode van wat ons binnen een aantal jaar te wachten staat. We weten dat het aantal mensen dat zorg nodig zal hebben alleen maar toeneemt. De beschikbaarheid van de mensen om deze zorg te leveren groeit daarentegen niet mee. We zullen dus blijvend meer mensen met minder zorgverleners moeten helpen. Daarom dringt ActiZ er bij het nieuwe kabinet op aan om integraal naar de zorg voor ouderen te kijken en maatregelen te nemen die het werken in de zorg makkelijker maakt, beter beloont en stimuleert.