Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Werken Nieuws leestijd 1 min

Demissionair kabinet gaat wens voor meer salaris niet inwilligen

Link gekopieerd naar klembord

Demissionair kabinet gaat wens voor meer salaris niet inwilligen keyvisual

verpleegkundige in gesprek bij client thuis

Frank Muller

Op woensdag 6 maart debatteerde de Tweede Kamer met ministers Conny Helder (Langdurige Zorg) en Pia Dijkstra (Medische Zorg) over het arbeidsmarktbeleid in de zorg. Marieke Synhaeve (D66): ‘We moeten extra zuinig zijn op de mensen die in de zorg werken en op iedereen die dat overweegt.’ Om aan die oproep te voldoen wil de Tweede Kamer stappen zien naar het verminderen van de administratieve lastendruk en het beter faciliteren van zij-instromers. Maar gezien de dubbele vergrijzing is veel meer actie vereist. Voorafgaand aan het debat stelde ActiZ via een paper aan de Kamerleden een aantal cruciale voorwaarden, zoals het verhogen van zorgsalarissen en meer vertrouwen in zorgprofessionals.

Hoger salaris blijft uit

‘Als het over de arbeidsmarkt gaat, zijn zeggenschap en salariëring eigenlijk het allerbelangrijkst.’ Dat constateerde Elke Slagt-Tichelman (GroenLinks/PvdA). Samen met Sarah Dobbe (SP) vroeg ze nadrukkelijk aandacht voor de salariskloof in de zorg. Dobbe: ‘Hoe kunnen we ooit het personeelstekort oplossen als zorgverleners nog steeds minder verdienen dan werknemers in andere sectoren?’ Het verhogen van de lonen binnen de OVA-systematiek is volgens hen een politieke keuze. Zowel werknemers als werkgevers, onder meer via het paper dat ActiZ naar de Kamer stuurde, vragen ruimte om dit te kunnen doen.

In haar beantwoording geeft minister Helder aan dat ze dit niet van plan is. Ze vindt dergelijke structurele uitgaven niet passend bij de demissionaire status van het kabinet, en vindt dat de overheid al genoeg middelen beschikbaar stelt om een marktconform salaris te bieden aan iedereen. Het is volgens Helder aan werkgevers en werknemers om dit beter te verdelen. Los van inspanningen die zorgorganisaties zelf kunnen doen, blijft financiële steun van de Rijksoverheid nodig om de loonkloof te dichten, stelt ActiZ.  

Zij-instromers in de zorg

Tijdens het debat werd ook veel gesproken over zij-instromers in de zorg, naar aanleiding van het opiniestuk van Eric Corton. Hierin beschrijft hij zijn ervaringen als zij-instromer en plaatst vraagtekens bij sommige – in zijn ogen – onnodige obstakels. Kamerleden willen het makkelijker maken om op latere leeftijd in de zorg te beginnen, onder meer via vrijstellingen en deelcertificaten. Agnes Joseph (NSC): "Het is waardevol voor zij-instromers en herintreders, maar ook bijvoorbeeld voor mantelzorgers en vrijwilligers die van zorg wellicht hun beroep willen maken, als zij deelcertificaten kunnen behalen op basis van bekwaamheden."

Minister Helder laat weten dat ze binnen het programma TAZ de opleidingen nu al beter laat aansluiten op de praktijk, onder meer door flexibel en modulair op te leiden en door instromers beter te begeleiden. De VVD kondigde aan dit voorjaar met een initiatiefnota te komen over het onderwerp.

‘We willen iedereen die gemotiveerd is om in de zorg te werken met open armen kunnen ontvangen.’ zo stelt bestuurder van de ActiZ commissie Arbeid Yvonne van Stiphout. ‘Het is zonde als zij hun enthousiasme verliezen door onnodig lange opleidingen en het moeten volgen van vakken die niet aansluiten bij hun al bestaande kennis en ervaring.’

‘Mbo-certificaten zijn daarvoor een hele goede oplossing. Door deze certificaten te volgen, kunnen medewerkers in minimaal de helft van de normale onderwijstijd instromen op belangrijke functies in de ouderenzorg.’

Hoewel de oplossing er dus al is, laat de praktijk zien dat die nog niet overal wordt benut: ‘Zorgorganisaties lopen bijvoorbeeld tegen eisen van zorgverzekeraars aan, die voorwaarden stellen aan diploma’s. Maak ook tegen het ontbreken van passende financiering om zij-instromers van goede begeleiding te voorzien. ‘Het inbedden van mbo-certificaten vraagt een beweging van de zorg, van financiers en van toezichthouders’, aldus van Stiphout.

Administratieve lasten verminderen

Naast het goed kunnen opleiden van nieuwe zorgprofessionals zijn het creëren van aantrekkelijke werkomstandigheden cruciaal. De administratieve lastendruk in de ouderenzorg blijft een van de grootste ergernissen van zorgmedewerkers. Een onderwerp dat consistent in alle debatten over de arbeidsmarkt naar voren komt, maar waar nauwelijks vooruitgang op wordt geboekt. Ook in dit debat richten meerdere Kamerleden hun pijlen op het verminderen van de regeldruk. Fleur Agema (PVV): ‘De oplossing voor het personeelstekort ligt uitsluitend in het verminderen van de administratieve lastendruk. Het halveren van de administratietijd heeft de allerhoogste prioriteit.’

Ondanks inspanningen van het demissionaire kabinet nemen de lasten alleen maar toe. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) constateerde onlangs dat de huidige manier van verantwoorden niet meer werkt in de zorg. ActiZ ondersteunt de lijn van de RVS en pleit voor het uitvoeren van de aanbevelingen in het rapport. Helder erkent dat er meer nodig is dan tot nu toe gedaan. Ze gaat daarom haar aanpak intensiveren. Twee speciaal gezanten bij het ministerie van VWS moeten de komende tijd een halvering van de regellast aanjagen. Jaarlijks ligt de focus op één specifieke zorgsector, te beginnen met bij de eerstelijnszorg in 2024.

Overig

  • Dobbe (SP) kreeg na vragen over haar amendement rond het terugdraaien van de bezuinigingen in de Wlz, de toezegging van minister Helder dat ze het gevraagde bedrag van 193 miljoen gaat toevoegen aan de Wlz-kader 2024
  • Joseph (NSC) vroeg naar de ontwikkelingen rond de btw-vrije in- en uitleen van zorgpersoneel. Dat is een voorwaarde voor regionale samenwerking, als men de zorg niet onnodig duurder wil maken. Minister Helder zegt hier "heel hard achteraan" te gaan, maar ze kan nog geen volledig inzicht geven;
  • Synhaeve (D66) vroeg aandacht voor de financiering van het uitvoeringsakkoord gegevensuitwisseling. Een eerdere motie om oorspronkelijk daarvoor gereserveerd geld daadwerkelijk beschikbaar te krijgen, werd weggestemd tijdens de begrotingsbehandeling van VWS. Minister Helder geeft aan dat ze verwacht dat rond de voorjaarsnota de middelen in overleg met Financiën beschikbaar komen;