Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Werken Nieuws leestijd 1 min

De medewerker op één in akkoord over sterk vernieuwde CAO VVT

Werkgevers en vakbonden hebben een akkoord bereikt over een geheel vernieuwde cao VVT

Link gekopieerd naar klembord

De medewerker op één in akkoord over sterk vernieuwde CAO VVT keyvisual

Werkoverleg zorgverleners

In de nieuwe cao voor de VVT zijn afspraken gemaakt die ertoe moeten leiden dat de werkdruk afneemt en het werkplezier toeneemt. Daarnaast is zeggenschap van zorgmedewerkers verankerd in de nieuwe cao. Vakbonden FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, NU’91 kwamen met werkgeversorganisaties ActiZ en Zorgthuisnl op 9 maart tot een onderhandelaarsakkoord. Vakbond FBZ beraadt zich nog. De gemaakte afspraken voorzien in een tweejarige cao. Het onderhandelaarsakkoord moet nog worden voorgelegd aan de leden van de vakbonden en werkgeversorganisaties.

Aantrekkelijk werk

Medewerkers krijgen met de nieuwe cao meer regie en invloed op werktijden en roosters. Ook wordt in de cao vastgelegd dat medewerkers worden betrokken bij ontwikkelingen in de organisatie die van invloed zijn op hun werk. De aanvangssalarissen zijn verbeterd, waardoor de sector aantrekkelijker is voor jongeren en zij-instromers. Ook de reiskostenregeling is vereenvoudigd en verbeterd. Andere afspraken zijn dat de lonen worden verhoogd. In 2022 voor alle medewerkers in de VVT 2% en voor medewerkers in de functiegroepen 25 t/m 65 met iets meer dan 3%. En in 2023 voor alle medewerkers in alle loonschalen nog eens met 3%. Ook zijn diverse vergoedingsregelingen geharmoniseerd waardoor de verschillen tussen thuiszorg en verpleeghuiszorg zijn weggenomen, in het voordeel van medewerkers in de thuiszorg.

Uniek

Het bereikte akkoord voor een nieuwe cao voor medewerkers in de VVT is uniek. Voor het eerst in jaren zijn de vakbonden en werkgevers niet slechts aanpassingen van bestaande cao-artikelen overeengekomen, maar is er een hele nieuw cao-tekst gemaakt. Dat maakt dat er meer ingespeeld kan worden op de huidige én te verwachten toekomstige arbeidsomstandigheden. De komende jaren worden jaren waarin de schaarste aan medewerkers in de verpleging, verzorging en thuiszorg en jeugdgezondheidszorg dominant zal zijn. Door de vergrijzing zal de vraag naar zorg voor ouderen en chronisch zieken harder stijgen dan het aanbod. De nieuwe cao speelt hierop in door de medewerker op één te zetten.

Leden ActiZ stemmen in met cao

De leden van ActiZ keurden het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao goed. Daarmee stemmen de leden van de branchevereniging van zorgorganisaties voor een nieuwe cao voor de verpleeghuis-, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg. Ze deden dit tijdens een extra algemene ledenvergadering op woensdag 23 maart 2022. Lees hier het bericht. 

Grootste cao van Nederland

In de sector die valt onder de cao Verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg werken ruim 470.000 mensen. Daarmee is het de grootste cao van Nederland. ActiZ is de branchevereniging van circa 400 zorgorganisaties, die zo'n twee miljoen kwetsbare ouderen en chronisch zieken verplegen en verzorgen. Thuis, in het verpleeghuis en in verblijfsvoorzieningen tussen ziekenhuis en thuis in. Ook bieden leden jeugdgezondheidszorg en thuisbegeleiding.

Mijn ActiZ

CAO VVT

Vind hier alle openbare en specifieke informatie voor ActiZ-leden over de grootste cao van Nederland.