Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Financieren Werken Nieuws leestijd 1 min

Coalitie eerstelijnszorgaanbieders: ‘Te weinig tijd voor preventie in de eerste lijn’

Link gekopieerd naar klembord

Coalitie eerstelijnszorgaanbieders: ‘Te weinig tijd voor preventie in de eerste lijn’ keyvisual

Zorgverleners in gesprek met laptop

Op woensdag 14 december gaat de Tweede Kamer met staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Maarten van Ooijen in debat over het onderwerp leefstijlpreventie. In aanloop stuurde een coalitie van eerstelijnszorgpartijen (ActiZ, InEen, KNGF, KNMP, LHV, NHG, V&VN en KNOV) een gezamenlijke brief naar de politiek. Deze brief had als kernboodschap: investeren in preventie en gezondheid moet niet meer vrijblijvend zijn. Investeren in preventie is cruciaal voor de kwaliteit van zorg, en om het toegankelijk en betaalbaar te houden.

Gezamenlijke boodschap

De eerste lijn (o.a. huisarts, wijkverpleging en maatschappelijke ondersteuning) is en blijft een onmisbare schakel in ons gezondheidsstelsel en het preventiebeleid, aldus de boodschap in de brief. Het speelt een doorslaggevende rol in de ambitie om passende en juiste zorg dicht bij huis te leveren. Helaas ontbreekt het momenteel aan tijd en ruimte bij eerstelijnsprofessionals, om met preventieve activiteiten en innovatie aan de slag te gaan. De ondertekende partijen roepen daarom de politiek op om maatregelen te treffen die de zorgprofessionals meer tijd te geven voor de cliënt en het creëren van randvoorwaarden voor intensieve samenwerking in de eerste lijn.

De brief bevat ook een pleidooi om preventie breder te trekken. De coalitie wil dat de overheid meer gaat helpen bij het maken van gezondere keuzes, door de gehele leefomgeving gezonder in te richten. Veel patiënten hebben namelijk zorgvragen die niet-medisch van aard zijn. Denk aan eenzaamheid en financiële problemen. Sociale problematiek moet opgelost worden in het sociale domein, niet in de zorg. Dit vraagt om goed toegankelijke en overzichtelijke verwijsmogelijkheden naar het sociaal domein. Gemeenten hebben hierbij ondersteuning nodig van de Rijksoverheid.

Wijkgerichte zorg en vroegsignalering

Preventie sluit naadloos aan bij goede zorg thuis. Zorg dat ook in de toekomst  beschikbaar moet blijven. Maar de zorg loopt nu al vast en de principes van betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit staan onder druk. Daarom staat voor ActiZ centraal dat er ingezet moet worden op het uitstellen en voorkomen van zwaardere zorg. Preventie activiteiten zoals wijkgerichte zorg en vroegsignalering zijn daarin cruciaal. Met behulp van vroegsignalering in de eerste lijn en met behulp van een wijkgerichte aanpak kan de ontwikkeling van een zorgvraag in een vroeg stadium herkend worden. Hierdoor wordt duurdere, gespecialiseerde zorg in de tweede lijn voorkomen en blijft men langer actief (en zelfredzamer) thuis.

Preventie valt of staat met goede samenwerking

Effectieve wijkgerichte zorg en vroegsignalering valt of staat met gestructureerde samenwerking en afstemming. Dat kost tijd. Tijd die er nu vaak niet is of waarvan de financiering ontbreekt. Met oog op de uitdagingen in de zorgsector pleit ActiZ voor een eenduidig beleid rond samenwerking in de keten (van sociaal domein, eerstelijns-, tweedelijns- en langdurige zorg). Hiervoor is het nodig om de versnippering van preventie te overbruggen en een financiering via de tarieven of via vaste budgetten per wijk/doelgroep.

Onlangs schreef ActiZ al over een mooi voorbeeld van succesvolle samenwerking in de eerste lijn. In het Netwerk Ouderengeneeskunde Amsterdam Eerstelijn (NOA) werken specialisten ouderengeneeskunde (SO) en verpleegkundig specialisten van zeven Amsterdamse ouderenzorgorganisaties samen voor de zorg van kwetsbare ouderen in de thuissituatie. Met als doel om huisartsen in de wijk te ondersteunen. Karolien Biesheuvel, zelf een specialist ouderengeneeskunde, vertelt over hoe een SO voor rust en structuur zorgt in de thuissituatie en in het hele zorgsysteem. ‘Als ik er niet was geweest voor de mevrouw waar ik zo naar binnen ga, had ze misschien wel uit paniek 20 keer de huisarts gebeld of was ze al opgenomen geweest in een verpleeghuis waar de bedden schaars zijn.’

 

In de onderstaand link vindt u het interview met Karolien Biesheuvel en het NOA.