Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

5 vragen aan
Werken leestijd 1 min

Cees de Wildt: ‘Met dit nieuwe SER-advies over de arbeidsmarkt zorg kan een nieuw kabinet direct aan de slag’

De Wildt is lid van de ad hoc Commissie Arbeidsmarkt Zorg van de Sociaal Economische Raad.

Link gekopieerd naar klembord

Cees de Wildt: ‘Met dit nieuwe SER-advies over de arbeidsmarkt zorg kan een nieuw kabinet direct aan de slag’ keyvisual

Cees de Wildt

‘Een houdbare zorg vraagt om goede, gemotiveerde en voldoende gekwalificeerde medewerkers’. De Sociaal Economische Raad bracht advies uit over de arbeidsmarkt in de zorg. Namens ActiZ schreef Cees de Wildt, manager Arbeid, mee aan dit advies.

1

Wat zijn de hoofdpunten uit het advies van de SER?

'Het belangrijkste is misschien wel dat dit SER rapport alle goede ideeën die er al bestonden op een rij zet, met elkaar verbindt en er een concrete agenda van heeft gemaakt. Zo is er een arbeidsmarktagenda voor de zorg ontstaan op vijf punten. Met op elk punt aanbevelingen op drie niveaus: voor de overheid en zorgverzekeraars, voor de sector en branches en voor de zorgmedewerkers en zorgorganisaties.

De noodzaak is heel groot, zeker in de ouderenzorg. We verwachten een verdubbeling van de vraag naar zorg voor ouderen, terwijl het aantal zorgprofessionals nauwelijks toeneemt. Het aantal mantelzorgers neemt zelfs af. We moeten dus fundamenteel nadenken over de zorg voor ouderen, maar ook het werken, leren en ontwikkelen in de zorg zo aantrekkelijk en laagdrempelig mogelijk maken.'

2

Het advies heeft het over meer waardering, ruimte en betrokkenheid van zorgmedewerkers. Wat betekent dat?

'Uit ieder onderzoek blijkt opnieuw dat zorgmedewerkers zorg willen verlenen. Ze willen autonomie hebben over hun werk, hun werkzaamheden en werktijden. Zorgorganisaties willen dat graag faciliteren, maar dat lukt hen niet alleen. Zo kunnen we de administratieve lasten, een doorn in het oog van veel zorgmedewerkers, alleen verminderen door meer vertrouwen te organiseren waardoor minder controles nodig zijn. Meer ruimte en betrokkenheid betekent ook meer zeggenschap op je eigen vakgebied. Neem ideeën vanaf de werkvloer serieus. Vraag er als werkgever actief naar en schep ruimte voor mensen om zich te ontwikkelen.'

3

Hoe adviseert de SER over het salaris in de zorg?

'Salaris is natuurlijk niet het enige, maar wel een belangrijk onderdeel van de waardering van zorgmedewerkers. De SER adviseert om structureel extra budget beschikbaar te stellen om te investeren in de beloningen in de zorg. Zeker daar waar de salarissen echt flink lager liggen dan in de markt. Uit onderzoek van de Brancheorganisaties Zorg blijkt dat de gemiddelde salarissen in de zorg zo’n 9 procent lager liggen dan in de markt. Met name voor de mensen in de FWG-schalen 30 tot en met 60 geldt dit. Het is dus nodig dat het loongebouw in de zorg wordt gerepareerd om die achterstand weg te werken.'   

4

Wat betekent het advies voor zorgorganisaties, waar moeten zij werk van maken?

'De cao voor de VVT biedt al heel veel ruimte voor scholing, ontwikkeling, loopbaanperspectief en zeggenschap van zorgmedewerkers. Het is belangrijk dat werkgevers die mogelijkheden benutten. En zorgmedewerkers daar ook bij helpen. Het vinden van een goede werk-privé balans voor zorgmedewerkers bijvoorbeeld is ook in het belang van werkgevers en cliënten. Het creëren van goede stageplekken is een investering in de toekomst van je zorgorganisatie.

De belangrijkste opdracht voor zorgorganisaties zit hem in het doen. Ga aan de slag, ga na of zorgmedewerkers wellicht meer uren willen werken en wat daar dan voor nodig is. Organiseer en stimuleer zeggenschap binnen je organisatie en maak goede afspraken in de regio met collega-organisaties over samenwerking.'

5

Wat gebeurt er met het advies?

'Het advies wordt op 20 mei aangeboden aan demissionair minister Van Ark voor Medische Zorg en Sport. Maar het is vooral zaak dat een nieuw kabinet aan de slag gaat met de uitvoering van het advies. Of zoals Romke van der Veen, de voorzitter van de ad hoc Commissie Arbeidsmarkt Zorg van de SER, het stelt: ‘Er is geen tekort aan goede ideeën hoe de arbeidsmarkt in de zorg verbeterd kan worden, het is in de uitvoering van deze adviezen die stokt’.'

Lees hier het SER-advies: 'Aan de slag voor de zorg'