Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Financieren Werken Nieuws leestijd 1 min

‘Bekostig de uitkomst en kwaliteit van zorg in plaats van minuten’

Zorgorganisaties willen aan de slag met experiment nieuwe bekostiging wijkverpleging

Link gekopieerd naar klembord

‘Bekostig de uitkomst en kwaliteit van zorg in plaats van minuten’ keyvisual

Wil van de Laar - bestuurder de Zorgboog en lid ActiZ kerngroep Zorg Thuis

Het is de hoogste tijd de bekostiging op basis van minuten en ‘producten’ in te ruilen voor bekostiging gericht op uitkomst en kwaliteit van zorg. Hiermee valt geen tijd te verliezen vindt ActiZ. De branchevereniging van bijna 70% van de wijkverpleging in Nederland, roept de Tweede Kamer op het experiment nieuwe bekostiging wijkverpleging voluit te steunen. Het experiment voor wijkverpleging biedt zorgprofessionals meer ruimte en tijd om te doen wat nodig is en stimuleert innovatie.

Vernieuwing maak je samen

‘In samenwerking met duizenden verpleegkundigen en tientallen zorgorganisaties is gewerkt aan een vernieuwing die nog niet perfect is, maar wel gericht is op de toekomst in plaats van het verleden.’ Omdat de nieuwe bekostiging voor wijkverpleging meer ruimte biedt voor week- of maandtarieven is zorgbestuurder en verpleegkundige Wil van de Laar ervan overtuigd dat het veel meer kansen biedt voor innovatie, inzet van hulpmiddelen en technologie en voor het makkelijker kunnen op- en afschalen van zorg. 

‘Ook biedt nieuwe bekostiging veel meer transparantie op populatieniveau over de inzet van zorg en de uitkomst ervan’, legt Van de Laar namens de ActiZ kerngroep Zorg Thuis uit, ‘zodat zorgprofessionals en zorgorganisaties nog beter van elkaar kunnen leren en onderbehandeling en risicoselectie wordt voorkomen’. ActiZ roept Tweede Kamerleden op om deze verandering te omarmen. Om samen te werken aan een toekomst waarin wijkverpleging van hoge kwaliteit toegankelijk is voor iedereen die het nodig heeft.

Wijkverpleging voor deur bij client

Wijkverpleegkundige voor de deur van een cliënt

Traditionele bekostigingsmodel niet toereikend

Al jaren wordt er gewerkt aan verbetering van de bekostiging van wijkverpleging. Weg van het ‘uurtje-factuurtje’ omdat dit aanzet tot het leveren van uren zorg door zorgprofessionals in plaats van het denken en werken vanuit preventie, reablement en de inzet van (vervangende) thuiszorgtechnologie, hulpmiddelen of versterken en ondersteunen van de mantelzorg. ActiZ gelooft sterk dat traditionele financieringsmodellen niet langer toereikend zijn in de wijkverpleging voor de complexe zorgbehoeften van onze samenleving. 

Transparantie

Het doel van een nieuwe bekostiging is dat er ruimte geboden wordt aan zorgprofessionals om samen met de cliënt te zoeken naar de beste oplossing zodat er nog beter kan worden ingespeeld op de behoefte van patiënten en cliënten, hun naasten én op de professionaliteit van wijkverpleegkundigen. ‘Meer inzicht is goed voor cliënten en zorgprofessionals want transparantie over wat we doen leidt tot betere zorg. De nieuwe bekostiging blijft zich ontwikkelen’, zegt Van de Laar. ‘ActiZ pleit daarom voor doorontwikkeling en evaluaties zodat nieuwe bekostiging van wijkverpleging blijft doen waar het voor bedoelt is: het werk van zorgprofessionals makkelijk maken zodat patiënten en cliënten het leven zo goed mogelijk kunnen leiden met alle uitdagingen die er zijn.’   

Toegankelijk en hoge kwaliteit

De zorg thuis via wijkverpleging is cruciaal in een vergrijzende samenleving. Goede wijkverpleging ontlast de huisarts en voorkomt en beperkt ziekenhuisopnames. Door zelfredzaamheid te bevorderen en ouderen en hun naasten te ondersteunen bij het thuis wonen en leven, dragen zorgprofessionals bij aan een gezonde en inclusieve samenleving.

Brede steun

Eerder schreven de partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de nieuwe bekostiging een brief aan de minister van Volksgezondheid. De partijen zijn voorstander van het experiment voor nieuwe bekostiging van wijkverpleging.

De brief van Patiëntenfederatie Nederland, beroepsvereniging V&VN, brancheverenigingen ActiZ, Zorgthuisnl, Zorgverzekeraars Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vind je hieronder. 

Tien veelgestelde vragen

Sinds enkele jaren wordt er gewerkt aan een nieuwe bekostiging voor de wijkverpleging. In dit artikel lees je antwoorden op tien veelgestelde vragen over de bekostiging van de wijkverpleging en het nieuwe experiment.