Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Financieren Nieuws leestijd 1 min

Oproep zorgpartijen: 'Behoud middelen uit macrokader Wijkverpleging voor toekomstbestendige zorg thuis'

Link gekopieerd naar klembord

Oproep zorgpartijen: 'Behoud middelen uit macrokader Wijkverpleging voor toekomstbestendige zorg thuis' keyvisual

Wijkverpleegkundige meet de bloeddruk bij dame in thuiszorg

Het beschikbare macrobudget voor wijkverpleging is het afgelopen jaar niet volledig uitgegeven. Gezien de vergrijzing en de opgave om mensen langer zelfstandig thuis te kunnen laten wonen moet dit geld wel behouden blijven voor de sector. Wijkverpleging blijft immers cruciaal om mensen passende zorg thuis te bieden, ziekenhuiszorg te voorkomen en de huisarts te ontlasten. Dat is de oproep van brancheverenigingen Zorgthuisnl, ActiZ en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

De partijen die zich inzetten voor wijkverpleging zien dat de groep mensen die langer thuis woont en ondersteuning of zorg nodig heeft, groeit. Voor hen blijft het nodig een passend aanbod van zorg of ondersteuning te organiseren, of dat nu vanuit de Wmo, Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet Langdurige zorg (Wlz) is. 

In totaal werd in 2023 ruim 3 miljard euro uitgegeven aan wijkverpleging. Uit de begroting van het ministerie van VWS bleek dat er nog ruim 800 miljoen euro meer was gereserveerd dan er werd besteed. Om dit geld - dat wel bedoeld was om de zorg voor mensen thuis te versterken - ook daarvoor te benutten, roepen de zorgpartijen het ministerie van VWS op om over domeinen en schotten heen te denken en het geld dáár in te zetten waar het zorg en ondersteuning voor mensen thuis daadwerkelijk ondersteunt. Partijen gaan daarom graag op korte termijn met de minister in gesprek over de wijze waarop zij besteding van deze middelen zien: zowel binnen de wijkverpleging als domeinoverstijgend.  

Groeiende groep mensen krijgt zorg thuis 

In totaal ontvangen ruim 2 miljoen mensen in Nederland een vorm van ondersteuning of zorg thuis. Het varieert van hulp bij het huishouden (vanuit de Wmo) tot wondzorg of andere vormen van wijkverpleging, tot zorg door de specialist ouderengeneeskunde (beiden vanuit Zvw) tot langdurige zorg thuis (Wlz). Al is het begrote budget voor wijkverpleging in 2023 niet helemaal besteed, het geld voor de wijkverpleging moet via zorgkantoren, zorgverzekeraars of gemeenten toch terecht komen bij het vergroten van de mogelijkheden om thuis passende zorg of ondersteuning te krijgen.

Dit sluit volgens de zorgpartijen ook aan bij de intentie van het Integraal Zorgakkoord, van waaruit domeinoverstijgend aan toekomstbestendige zorg wordt gewerkt. Eén van de afspraken in het Integraal Zorgakkoord is ook om meer zorg vanuit de eerstelijn te bieden en  het voorkomen van (onnodige) zorg centraal te stellen. Een bredere inzet van deze middelen ondersteunt dit.  

Versterking wijkverpleging 

Er zijn diverse mogelijke verklaringen voor de onderbesteding: de wijkverpleging levert steeds meer passende zorg door onder andere de inzet van thuiszorgtechnologie en hulpmiddelen en goede samenwerking met het sociaal domein. De partijen analyseren met elkaar de oorzaken om zo te leren wat nodig is voor verdere versterking van de wijkverpleging.