Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Werken Innoveren Nieuws leestijd 1 min

ActiZ tekent convenant over rol en inspraak specialist ouderengeneeskunde

Link gekopieerd naar klembord

ActiZ tekent convenant over rol en inspraak specialist ouderengeneeskunde keyvisual

ondertekening

ActiZ, Verenso, Zorgthuisnl, Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) en Vakbond voor Zorgprofessionals (FBZ) hebben een convenant gesloten waarin afspraken zijn opgenomen over inspraak en zeggenschap van de specialist ouderengeneeskunde in de zorgorganisatie. Met dit convenant benoemen de betrokken partijen het belang van inspraak en medeverantwoordelijkheid van deze professionals in de zorgorganisatie.

Namens ActiZ tekende Anneke Westerlaken, voorzitter van branchevereniging ActiZ, het convenant. Westerlaken benadrukt het belang van dit convenant voor de toekomst van de zorg voor ouderen: ‘Dit convenant helpt ons om met elkaar in gesprek te blijven en te bespreken hoe we als bestuurders in de zorg en specialisten ouderengeneeskunde de zorg samen toekomstbestendig houden. De zorg voor kwetsbare ouderen verandert immers in een hoog tempo. Nu al, maar zeker ook in de komende periode. De gevolgen van de vergrijzing zijn nu al duidelijk zichtbaar in de dagelijkse praktijk. Daarom is het mooi dat we elkaar hierin hebben gevonden.’

'Dit helpt ons om met elkaar in gesprek te blijven over hoe we de zorg samen toekomstbestendig houden.'

Anneke Westerlaken \

Voorzitter ActiZ

Georganiseerde inspraak
In het convenant staat een periodiek gesprek tussen specialisten ouderengeneeskunde en bestuurders van zorgorganisaties centraal. Elke VVT-organisatie met één of meerdere specialisten ouderengeneeskunde in dienst organiseert een georganiseerde vorm van inspraak. Vorm, invulling en eventuele samenhang met andere professionele inspraak wordt door de specialisten ouderengeneeskunde vormgegeven in overleg met de raad van bestuur.

Medeweker op 1 
ActiZ ondersteunt de beweging van samenwerking en inspraak met alle medewerkers en dus ook specialisten ouderengeneeskunde van harte. De verpleeg- en thuiszorg (VVT) moet een aantrekkelijke sector worden én blijven om in te werken. Naast het convenant tekende ActiZ met alle vakbonden in de VVT en werkgeversorganisatie Zorgthuisnl het manifest ‘De medeweker op 1’. Een van de belangrijkste actiepunten is een marktconform salaris, waar structureel 1 miljard euro voor nodig is. Maar ook een dekkende financiering van de zorg, het aanpakken van administratieve lasten en maatregelen zodat mensen die meer willen werken er daadwerkelijk ook financieel op vooruitgaan.