Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Wonen Nieuws leestijd 1 min

ActiZ steunt Generiek kompas Samen werken aan kwaliteit van bestaan

Link gekopieerd naar klembord

ActiZ steunt Generiek kompas Samen werken aan kwaliteit van bestaan keyvisual

ouder stel met arm om elkaar

Op vrijdag 24 maart heeft ActiZ samen met een brede groep partijen het Generiek kompas Samen werken aan kwaliteit van bestaan ingediend bij het Zorginstituut Nederland. Voorzitter Anneke Westerlaken: 'Het is goed dat er een kompas ligt dat past bij de uitdagingen waar de ouderenzorg voor staat. Iedereen heeft recht op goede ondersteuning en zorg, of dat nu thuis, in de wijk of in het verpleeghuis is. Bij de totstandkoming van het kompas zijn veel partijen betrokken. Gezamenlijk hebben we nagedacht waar kwaliteit van bestaan aan moet voldoen en wat de rol van ondersteuning en zorg daarin moet zijn.'

Veel steun van zorgorganisaties

Het kompas kan op veel steun rekenen van zorgorganisaties bleek tijdens de Algemene Ledenvergadering van ActiZ. Anneke Westerlaken: 'Iedereen die in de zorg werkt ervaart dagelijks de toenemende druk. We willen de zorg of ondersteuning zo goed mogelijk organiseren voor iedereen die dat nodig heeft, zowel thuis, in de wijk als in het verpleeghuis, maar we zien ook dat steeds meer mensen buiten de boot vallen. Dit kompas kan eraan bijdragen dat de zorg van goede kwaliteit en toegankelijk blijft.'

De kwaliteit van de zorg in Nederland is uitzonderlijk hoog. Maar de vergrijzing, die leidt tot meer hulpbehoevende ouderen, krapte op de arbeidsmarkt én steeds meer mensen met intensievere zorg, dwingen ons en de samenleving tot nieuwe, fundamentele keuzes over hoe we de zorg voor ouderen en chronisch zieke mensen willen inrichten. Westerlaken: 'Niets doen is geen optie. Uitstellen kan niet. De zorg moet verder innoveren en de samenleving zal zelf zorgzamer moeten worden. Daar draagt dit kompas aan bij.'

Aansluiten bij de behoeften van ouderen

Op dit moment bestaan er verschillende kwaliteitskaders waarin beschreven staat wat goede zorg is voor bijvoorbeeld de verpleeghuiszorg en de wijkverpleging. Het generiek kompas sluit aan bij verschillende fases waarin mensen hulp, zorg, ondersteuning of behandeling ontvangen. Dat kan zijn van het moment dat er ondersteuning thuis nodig is tot aan een zware zorg- en behandelvraag in een verpleeghuis, en alle variaties daartussen in. Het gaat over mensen van alle leeftijden, maar in de praktijk gaat het voor het grootste deel om ouderen.

Indiening bij het Zorginstituut

Het kompas is voorgelegd aan de achterbannen van de partijen die het kompas mede vorm hebben gegeven. Daar komt uit dat alle partijen de beweging steunen. Het kompas is formeel ingediend bij het Zorginstituut Nederland namens ActiZ, ANBO, BPSW, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden, LOC waardevolle zorg, Sociaal werk Nederland, MantelzorgNL, Nederlands Instituut van Psychologen, NOOM, Sociaal Werk Nederland, SPOT en Zorgthuisnl. Enkele andere partijen die betrokken waren zoeken nog meer houvast op het vervolgproces en de uitwerking van de tijdslijn.

De indiening van het kompas is een eerste stap. ActiZ werkt de komende maanden samen met partijen aan de verdere uitwerking om concreet invulling te geven aan een andere manier van kijken naar kwaliteit van bestaan, en de rol van ondersteuning en zorg daarin.

Nieuw kwaliteitskompas alleen niet voldoende

Het kompas is een goede stap in het toekomstbestendig maken van de zorg voor ouderen. Westerlaken: 'Maar het is niet voldoende. De zorg die zorgprofessionals gewend zijn te bieden zal steeds vaker op een andere manier gaan: uitgaan van wat iemand zelf kan, met ondersteunende hulpmiddelen of techniek en veel meer samen met iemands netwerk. Om samen met zorgprofessionals deze verandering te maken, organiseert ActiZ met de vakbonden en Zorgthuisnl onder meer een theatervoorstelling, een bewustwordingscampagne, wordt kennis en inspiratie gedeeld en zijn we in gesprek met opleidingen.'

'Ook is het cruciaal dat overheden, financiers en andere betrokken partijen de administratieve lasten voor zorgprofessionals flink verminderen. En is het belangrijk dat financiers van zorg investeren in meer loonruimte voor verpleegkundigen en verzorgenden, daarvoor hebben we tenminste 1 miljard euro nodig,' benadrukt de ActiZ-voorzitter.