Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Werken Nieuws leestijd 1 min

ActiZ roept Tweede Kamer op tot eerlijke beloning zorgmedewerkers

Link gekopieerd naar klembord

ActiZ roept Tweede Kamer op tot eerlijke beloning zorgmedewerkers keyvisual

student zorg

Erken de zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken, thuis of in het verpleeghuis, als essentieel onderdeel van het Nederlandse zorgstelsel. Juist deze sector, waar de druk torenhoog is, moet de aandacht krijgen die het verdient. Medewerkers verdienen een eerlijk – markconform – salaris, hiervoor is structureel 1 miljard euro nodig. Dat is de boodschap van ActiZ aan partijen in de Tweede Kamer in aanloop naar het hoofdlijnendebat op 8 maart.

Miljard euro voor marktconforme lonen

Het uitblijven van de beloofde ruimte voor loonsverhoging in het coalitieakkoord is voor ActiZ onbegrijpelijk en onaanvaardbaar. Hierdoor dreigt het overleg over de grootste cao van Nederland muurvast te lopen. Om überhaupt mee te kunnen blijven doen in de huidige krappe arbeidsmarkt is verhoging van salarissen in de zorg voor ouderen en chronisch zieken essentieel. De salarissen moeten tenminste gelijk worden getrokken met vergelijkbare sectoren, in en buiten de zorg. Dat kost structureel een miljard euro per jaar. Dat geld krijgen zorgorganisaties onvoldoende uit de contracten die worden afgesloten met zorgverzekeraars en zorgkantoren en ook niet van het Rijk.

ActiZ verwacht meer lef en daadkracht

ActiZ vindt dat het kabinet de fundamentele keuzes ontwijkt die nodig zijn om de zorg voor ouderen toekomstbestendig te maken. Het regeerakkoord biedt geen enkel antwoord op de dramatische en onafwendbare gevolgen van de vergrijzing. De vraag hoe we omgaan met de vergrijzing en aanspraken van mensen op zorg wordt angstvallig vermeden. ActiZ roept het nieuwe kabinet op om daadkracht en lef te tonen om nu echt de fundamentele maar ook noodzakelijke keuzes te maken. Als dit niet gebeurt zal de zorg de aankomende jaren steeds vaker bezwijken onder grote druk.

VVT essentieel onderdeel Nederlandse zorg

De VVT-sector (verpleging, verzorging, thuiszorg) is een essentieel onderdeel van de Nederlandse zorg. Hoewel dit in woord erkend word door de politiek en het kabinet, wordt het veel te vaak gemist in het gevoerde beleid. De zorg kan alleen toegankelijk en betaalbaar blijven als de zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken, thuis of in het verpleeghuis, op orde is. De coronapandemie maakte dit opnieuw pijnlijk duidelijk.

Integrale aanpak ontbreekt

ActiZ vindt het daarom belangrijk dat het kabinet snel komt met een integrale visie op de zorg voor ouderen. Het regeerakkoord bevat een aantal voorgenomen maatregelen die leiden tot meer zorg thuis in plaats van verpleeghuiszorg. ActiZ heeft grote zorgen over de werkwijze van het kabinet om steeds met gefragmenteerde maatregelen de uitdagingen in zorg voor ouderen te benaderen. Dit zal leiden tot nog meer complexiteit in het stelsel, met als gevolg meer administratieve lasten en minder persoonlijke zorg. Daarom roept ActiZ de politiek op vaart te maken met een integrale visie op de ouderenzorg.