Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Werken Financieren Nieuws leestijd 1 min

ActiZ reactie op Prinsjesdag: ‘Kabinet, trek de lonen in de zorg gelijk’

Kabinet staat stil bij financiële zorgen, maar vergeet de lonen in de zorg

Link gekopieerd naar klembord

ActiZ reactie op Prinsjesdag: ‘Kabinet, trek de lonen in de zorg gelijk’ keyvisual

Koning Willem-Alexander, Koningin Maxima en prinses Amelia verlaten de Glazen Koets

In de Troonrede wordt gesproken over de financiële zorgen voor veel Nederlanders. ActiZ mist in de maatregelen hiertegen een urgent onderwerp: meer loonruimte voor zorgmedewerkers. ‘Gezien de achterstand in salaris van veel verzorgenden en verpleegkundigen én de torenhoge inflatie, is het hoog tijd dat er meer loonruimte voor zorgmedewerkers komt.’

Het is volgens ActiZ essentieel dat zorgmedewerkers centraal staan. ‘De druk op zorgmedewerkers in de zorg thuis en in verpleeghuizen is nog altijd enorm’, geeft ActiZ-voorzitter Anneke Westerlaken aan. ‘Het is elke dag opnieuw een puzzel om cliënten passende zorg te bieden.' De salarissen moeten volgens de grootste branchevereniging in de zorg daarom tenminste gelijk worden getrokken met vergelijkbare sectoren, in en buiten de zorg.

Bij een Prinsjesdag waar inkomen centraal staat, missen we toezeggingen over loonruimte voor zorgmedewerkers

Anneke Westerlaken \

voorzitter ActiZ

Aan de vooravond van verandering

De maatschappelijke opgave is enorm. Het aantal ouderen stijgt de komende jaren van 2,6 miljoen nu, naar 4,6 miljoen in 2040, van wie ruim 1,5 miljoen boven de 80 jaar. Dat betekent ook dat de vraag naar zorg zal stijgen. ‘We staan  aan het begin van de vergrijzing van Nederland’, zegt Anneke Westerlaken. ‘De schaarste aan personeel zal voorlopig alleen maar toenemen. Het geld zal de komende jaren niet de grootste zorg zijn, maar de vraag wie welke zorg kan ontvangen. De lastige vragen over toegang en kwaliteit mag de politiek niet uit de weg gaan. Daarom moet nu actie worden ondernomen.’  

Ook de lastige vragen over zorg en ondersteuning moeten besproken worden door de politiek

Anneke Westerlaken \

voorzitter ActiZ

Akkoorden en programma’s als eerste stap

Het Integraal Zorgakkoord bevat afspraken om de zorg meer toekomstbestendig te maken. De grootste zorgsector van Nederland staat te popelen om te investeren in toekomstbestendige zorg, in zaken als het verlagen van werkdruk voor zorgmedewerkers, het gebruik van techniek en innovatie, in scholing en opleiding en in goede kwaliteit van zorg voor cliënten.

Zorgorganisaties willen de gemaakte afspraken in het Integraal Zorgakkoord en het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen in de praktijk brengen. Westerlaken: ‘De gezamenlijke akkoorden en programma’s zijn een eerste stap om zorg voor ouderen en chronisch zieken nu en in de nabije toekomst goed te kunnen organiseren. Het maatschappelijke en politieke debat over wat we als samenleving willen én kunnen rond zorg en ondersteuning blijft urgent.’ ActiZ stimuleert dit gesprek met de campagne ‘Praat vandaag over morgen’.

Troonrede

Lees hier de Troonrede die Koning Willem-Alexander uitsprak in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.

Praat vandaag over morgen