Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Wonen Nieuws leestijd 1 min

Zorgorganisaties verschillend aan de slag met nieuwe woonzorgvormen

Een publicatie over hoe zorgorganisaties hun rol invullen voor het realiseren van woonzorgvormen

Link gekopieerd naar klembord

Zorgorganisaties verschillend aan de slag met nieuwe woonzorgvormen keyvisual

Proteion

De urgentie om wonen en zorg voor ouderen ingrijpend te veranderen is groot en voelbaar. Het aantal 65-plussers stijgt de komende twintig jaar met meer dan de helft tot bijna vijf miljoen mensen. Dit zorgt voor een nog grotere uitdaging op de arbeidsmarkt. Om ouderen ook in de toekomst goede zorg te blijven bieden zijn passende en nieuwe woonzorgvormen hard nodig. De opgave is groot – landelijk is in het WOZO-programma gesteld dat er tot in 2030 250.000 geclusterde woningen voor senioren bij moeten komen. Zorgorganisaties zijn al op allerlei manieren bezig met het realiseren van nieuwe woon(zorg)vormen voor ouderen. De publicatie ‘Zorgorganisaties aan de slag met nieuwe woonzorgvormen’ laat zien dat er een verscheidenheid is in hoe zorgorganisaties hun rol in het aanbod wonen met zorg invullen.

Aan de slag met nieuwe woonvormen

ActiZ hoopt met deze publicatie anderen inspiratie te bieden door te laten zien hoe divers de ontwikkeling van nieuwe woonvormen kan zijn. Zes voorbeelden tonen het brede kleurenpalet van hoe zorgorganisaties hun rol invullen in het aanbod wonen met zorg voor ouderen. Mireille de Wee, voorzitter van de ActiZ kerngroep Wonen en Zorg: ‘Kies een aanpak die in uw regio of organisatie past en ga aan de slag met nieuwe woonvormen voor ouderen.’

Kies een aanpak die in uw regio of organisatie past en ga aan de slag met nieuwe woonvormen voor ouderen.

Mireille de Wee \

Voorzitter van de ActiZ-kerngroep Wonen en Zorg

Zorgorganisaties hebben verschillende rollen bij het realiseren van nieuwe woonzorgvormen voor ouderen. De een neemt zelf initiatief voor het realiseren van een geheel nieuwe woonvorm, de ander sluit aan bij een bestaand concept. Daarbij werken zorgorganisaties nauw samen met onder meer  woningcorporaties en burgerinitiatieven. De ene aanpak is niet beter dan de ander. Het is van belang dat er inzicht is in wat er lokaal of regionaal nodig is en voor welke doelgroep. De ontwikkeling van een nieuwe woonzorgvorm moet vooral aansluiten bij deze regionale behoeften en context.

In 2020 publiceerden we het magazine ‘Bezichtiging nieuwe woonzorgvormen voor ouderen’, waarin aandacht is voor vele verschillende initiatieven. Deze publicatie is daar een verdieping op en heeft specifiek aandacht voor de rol van de zorgorganisatie.

Ouderen langer zelfstandig thuis

Door vergrijzing stijgt het aantal ouderen dat wacht op een verpleeghuisplek hard. Op dit moment zijn er zo'n 33.000 wachtenden (waarvan 14.000 uit voorzorg). Het is daarom belangrijk dat we zoveel mogelijk proberen te voorkomen dat mensen intensieve verpleeghuiszorg nodig hebben. ActiZ pleit voor het investeren in passende woonvormen waar ouderen langer zelfstandig kunnen wonen. 

De huidige situatie en de toekomstige ontwikkelingen vragen actie van de landelijke politiek, gemeenten, woningcorporaties, zorgorganisaties en publieke en private partijen op lokaal en regionaal niveau. Samenwerking is essentieel in het realiseren van passende woonvormen voor ouderen.

Mireille de Wee: ‘De zorg moet verder innoveren en tegelijkertijd zal de samenleving zorgzamer moeten worden. Het is dan ook nodig om onze maatschappelijke verwachtingen over onze oude dag bij te stellen. Ouderen moeten tijdig nadenken over hoe zij later willen wonen, welke rol ze voor zichzelf zien in de samenleving en hoe ze hun eigen netwerk hierbij betrekken.’

Deel je initiatief

Heb je een vernieuwend initiatief op het gebied van wonen en zorg voor ouderen? ActiZ deelt graag goede voorbeelden om andere partijen en zorgorganisaties te inspireren bij hun opgave. Laat het weten via: p.senior@actiz.nl

Dit artikel is eerder gepubliceerd op 28 oktober 2021.