Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Wonen Nieuws leestijd 1 min

Nieuwe registratie wachtenden nog geen reden tot juichen

Nog altijd ongekend veel mensen wachten op verpleeghuiszorg

Link gekopieerd naar klembord

Nieuwe registratie wachtenden nog geen reden tot juichen keyvisual

Verpleeghuiszorg - wandelde man met verzorgende

Ondanks een nieuwe registratie die meer inzicht biedt op mensen die wachten op verpleeghuiszorg, is het aantal mensen dat daadwerkelijk wacht niet kleiner geworden. De nieuwe registratie door zorgkantoren laat zien dat er ruim 16.000 mensen wachten op een plek. Daarnaast wachten ruim 13.000 mensen uit voorzorg. ActiZ branchevereniging van zorgorganisaties is bang dat het aantal mensen dat wacht in werkelijkheid nog hoger ligt. Door achterstanden bij de indicatiestelling hebben nog niet alle mensen die een aanvraag gedaan hebben voor een verpleeghuiszorg, een indicatie kunnen krijgen.

Plek van voorkeur

De meeste mensen (ruim 13.000) wachten op een plek in het verpleeghuis van hun voorkeur. ‘Begrijpelijk’, stelt Mireille de Wee, voorzitter van de ActiZ kerngroep Wonen en Zorg’, Omdat dit doorgaans in de eigen omgeving of die van familie of naasten is. Verhuizing naar het verpleeghuis is ingrijpend en kan niet vergeleken worden met een knieoperatie waarvoor mensen bereid zijn om te reizen. Opname in een verpleeghuis is een verhuizing naar een nieuwe woonplek waar iemand tot het einde hoopt te blijven.’ Zo’n 210 mensen wachten dringend op een plek.

In theorie kan de wachtlijst morgen ineens stijgen van ruim 16.000 mensen die wachten op verpleeghuiszorg naar ruim 29.000 mensen.

Mireille de Wee \

voorzitter ActiZ kerngroep Wonen en Zorg

Nieuwe registratie

Sinds begin 2021 hebben Zorgverzekeraars Nederland en het Zorginstituut Nederland nieuwe afspraken gemaakt over het vastleggen van iemands wachtstatus. Deze nieuwe indeling geeft meer inzicht in de wens van iemand die zorg nodig heeft, welke behoefte aan zorg er is en de noodzaak van plaatsing. Zorgkantoren kunnen die informatie gebruiken voor het inkopen van voldoende verpleegzorgplekken. ActiZ roept hen op voortvarend werk te maken met investeringen die nodig zijn om de langdurige zorg voor ouderen nu en in de nabije toekomst vorm te kunnen geven.

Het kan en moet anders

De opgave om de komende jaren iedereen die wettelijk recht heeft op langdurige zorg, echt die zorg te kunnen bieden is ongekend groot. De vergrijzing zorgt voor een enorme groei van de vraag naar verpleeghuiszorg en zorg thuis. ActiZ ontwikkelde daarom met een brede coalitie van landelijke vertegenwoordigers van ouderen, patiënten en cliënten, mantelzorgers, werknemers, zorgprofessionals en zorgorganisaties tien uitgangspunten voor toekomstbestendige ouderenzorg.

ActiZ, Alzheimer Nederland, ANBO, CNV, FBZ, FNV, KBO-PCOB, LOC Waardevolle zorg, MantelzorgNL, NU‘91, Patiëntenfederatie Nederland, V&VN en Zorgthuisnl staan klaar om hun aandeel te leveren in het aanpakken van de uitdagingen die de grote vraag aan ouderenzorg biedt. Maar zij kunnen dat niet alleen. Het gaat om een uitdaging voor de samenleving als geheel, met een grote verantwoordelijkheid voor overheden en financiers.

Voorpagina tien uitgangspunten