Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Werken Wonen Nieuws leestijd 1 min

Zorginstituut Nederland geeft partijen meer tijd voor uitwerking kwaliteitskompas

Link gekopieerd naar klembord

Zorginstituut Nederland geeft partijen meer tijd voor uitwerking kwaliteitskompas keyvisual

echtpaar samen foto's kijken

Het Zorginstituut Nederland (ZIN) heeft besloten om de partijen die betrokken zijn bij het Generiek kompas ‘Samen werken aan kwaliteit van bestaan’ extra tijd te geven voor de uitwerking van het kompas. Dat laat het Zorginstituut middels een brief aan de partijen weten. De deadline voor de uitwerking wordt verschoven naar 1 december 2023. Het streven is dat het kompas per 1 januari 2024 wordt opgenomen in het Register, vanaf dat moment vervalt het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, het addendum Wlz-zorg thuis en het Kwaliteitskader Wijkverpleging.

Op 24 maart 2023 heeft ActiZ samen met 12 andere partijen het Generiek kompas Samen werken aan kwaliteit van bestaan ingediend bij het Zorginstituut. Vanaf dat moment is het toetsingsproces van het Zorginstituut gestart. De totstandkoming van het kompas was een intensief traject, waar veel verschillende partijen bij betrokken waren. Anneke Westerlaken, ActiZ-voorzitter, vertelt: ‘Het is positief dat we met zo'n brede groep van partijen dit kompas hebben gemaakt. Van cliëntenorganisaties, verschillende beroepsgroepen, informele zorg tot zorgorganisaties: iedereen zat aan tafel en heeft hierover meegedacht en meegeschreven.’

Besluit Zorginstituut Nederland

Het Zorginstituut is ervan overtuigd dat de partijen met elkaar een goede basis hebben gelegd voor een nieuw generiek kompas: thuis, in de wijk of in het verpleeghuis. Echter stelt het Zorginstituut in de brief vast dat verdere uitwerking van het kompas nodig is. Daarom wordt de deadline voor opname in het register uitgesteld. De voorwaarde is dat op 1 juli 2023 een gedragen implementatieplan en ontwikkelagenda tussen partijen is vastgesteld. Ook stelt het Zorginstituut voor om een veldraad in te richten met mensen uit de praktijk die kunnen reflecteren op de uitwerking van het kompas.

Westerlaken: ‘Dit kompas sluit aan bij het verder toekomstbestendig maken van de ouderenzorg. Mooi dat het Zorginstituut dit bevestigd. Nu is het zaak om samen met de andere partijen te zorgen voor de verdere uitwerking. De komende maanden zijn nodig om concretere afspraken te maken om zo meer houvast te kunnen bieden organisaties, mantelzorgers en professionals. Denk aan hoe organisaties de juiste instrumenten kunnen kiezen die passend zijn bij de context of hoe je met elkaar in gesprek gaat over de inzet van medewerkers met passende deskundigheid.’

Steun van zorgorganisaties

Er is steun vanuit zorgorganisaties voor het kompas. ‘Het kompas past bij de andere manier van kijken en werken om met elkaar de toekomstige zorgvraag op te vangen. Want door de vergrijzing wordt deze zorgvraag steeds zwaarder. De belangrijkste vraag daarbij is: Hoe, waar en op welk moment kunnen we de beschikbare zorg zo goed mogelijk inzetten met een optimaal resultaat? We moeten onze verwachtingen bijstellen. De manier waarop we naar bepaalde zaken kijken verandert door de tijd. De zorg en dus ook het geldende kwaliteitskader moeten daarop worden aangepast.’, aldus Westerlaken.  

ActiZ pleitte al langere tijd voor één integraal kwaliteitskader voor de hele ouderenzorg, of die nu in het verpleeghuis of thuis geboden wordt. In praktijk lijkt de zorg voor ouderen thuis en in het verpleeghuis steeds meer op elkaar. De kwaliteit van zorg voldoet in de basis aan dezelfde eisen, ongeacht waar diegene de zorg ontvangt. Volgens ActiZ is het goed dat er nu een kompas ligt die deze beweging in de praktijk ondersteunt.