Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Werken Nieuws leestijd 1 min

Zorgbranches tekenen samenwerkingsovereenkomst inzet van zzp’ers in de zorg

Link gekopieerd naar klembord

Zorgbranches tekenen samenwerkingsovereenkomst inzet van zzp’ers in de zorg keyvisual

Zorgmedewerkers in overleg

Vandaag hebben de brancheorganisaties ActiZ, de Nederlandse GGZ, NFU, NVZ, VGN en Zorgthuisnl met de ministeries van VWS, SZW, Financiën en de Belastingdienst een samenwerkingsverklaring ondertekend. Met deze samenwerkingsafspraken wordt een fundamentele stap gezet naar duidelijke en uitvoerbare regels rondom de inzet van zzp’ers in de zorg.

Urgentie meer fiscale duidelijkheid

De afgelopen maanden is in intensief overleg verkend hoe een gezamenlijke inspanning kan worden geleverd om de inzet van zzp’ers in zorgfuncties te laten plaatsvinden, binnen de geldende wet- en regelgeving. 

De noodzaak tot meer duidelijkheid wordt door alle partijen onderkend, omdat sprake is van een ‘grijs gebied’ waarin van tevoren niet duidelijk is of een werkende als werknemer of als zelfstandige moet worden gekwalificeerd voor de loonheffingen. Om meer duidelijkheid te creëren, is op initiatief van ActiZ, in september vorig jaar een concreet kader voor de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw) ingediend bij drie ministeries. Dit kader vormde de start van de overleggen.

Structureel overleg

Een belangrijk onderdeel van de afspraken wordt een structureel driemaandelijks overleg met de Belastingdienst en de ministeries, waarin op basis van wederzijdse input en reflecties op de gemaakte afspraken, de samenwerking en fiscale duiding van een juist gebruik van zzp'ers verder vorm en inhoud krijgt. Denk hierbij aan ontwikkelingen in de jurisprudentie of wetgeving.

De samenwerkingsafspraken sluiten aan bij de beleidsafspraken tussen de zorgbranches en VWS (IZA/TAZ). De afspraken passen bij de voortgangsbrief ‘Werken met en als zelfstandige(n)’ van 16 december 2022 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarin heeft het kabinet toegezegd voor onder meer de zorgsector te komen tot een aanvullende aanpak, naast de algemene maatregelen uit het regeerakkoord. 

Mijn ActiZ

Meer informatie voor ActiZ-leden

Ben je lid van ActiZ en wil je meer weten over deze samenwerkingsverklaring? Lees dan het uitgebreide bericht via Mijn ActiZ.