Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Werken Financieren Nieuws leestijd 1 min

Werkgevers en vakbonden in de VVT beschermen zorgmedewerkers tegen terugval in inkomen

Unieke mantelovereenkomst met terugwerkende kracht voor alle medewerkers

Link gekopieerd naar klembord

Werkgevers en vakbonden in de VVT beschermen zorgmedewerkers tegen terugval in inkomen keyvisual

Zorgmedewerkers in beschermende kleding

Minder zorgen voor zorgmedewerkers over een terugval in inkomsten na arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Dat is het doel van een nieuwe verzekering die zorgmedewerkers in de VVT beschermt tegen financiële risico’s na arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Werkgeversorganisaties ActiZ en Zorgthuisnl en vakbonden FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, NU’91 en FBZ sloten hiervoor een unieke mantelovereenkomst met verzekeringsmaatschappij Loyalis.

De VVT is de eerste sector in Nederland die medewerkers behoed voor een forse terugval in inkomen als ze door long covid of andere oorzaken niet of minder kunnen werken. Met de mantelovereenkomst sluiten zorgorganisaties een verzekering af voor het opvangen van een terugval in inkomsten van zorgmedewerkers van het derde WW-jaar en het WGA-hiaat. In de cao voor de VVT was afgesproken dat werkgevers en vakbonden medewerkers wilden beschermen tegen verlies aan inkomsten na arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Ook medewerkers die sinds 1 maart 2020 ziek en arbeidsongeschikt zijn geworden, zijn met terugwerkende kracht verzekerd.

Premie gecompenseerd

Zorgmedewerkers in loondienst zijn verplicht verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. De uitbreiding voor dekking voor het derde WW-jaar en het WGA-hiaat is hier nu onderdeel van. De premie voor het inlooprisico (voor medewerkers die ziek zijn geworden vóór de ingangsdatum van de verzekering) was echter geen onderdeel van de cao-afspraak over het voorkomen van een inkomstenterugval. Daarom is afgesproken tussen ActiZ, Zorgthuisnl en de vakbonden dat werkgevers hun medewerkers daarvoor in 2023 compenseren.

Online omgeving

Verzekeraar Loyalis biedt werkgevers een online omgeving en goede begeleiding om gemakkelijk aan te sluiten bij de mantelovereenkomst. Met diverse communicatiemiddelen worden zij ondersteund om de gemaakte afspraken de komende periode ook te communiceren naar hun medewerkers.

In het kort

De mantelovereenkomst bestaat uit de herverzekering van het ‘derde WW-jaar’ vanaf 1 oktober 2022. Deze verzekering is tot 1 oktober 2022 ondergebracht bij SPAWW, maar cao-partijen hebben eerder besloten die aansluiting niet te verlengen. In de mantelovereenkomst wordt de herverzekering voortgezet, zodat medewerkers niet tussen wal en schip vallen. Daarnaast wordt vanaf 1 januari 2023 ook het WGA-hiaat verzekerd. Het WGA-hiaat is het inkomensverlies dat kan ontstaan bij langdurige arbeidsongeschiktheid. De inkomensachteruitgang van arbeidsongeschikte (ex-) medewerkers met een WGA-uitkering word met de verzekering tot minimaal 70% van het salaris aangevuld. De dekking gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 maart 2020.

Mijn ActiZ

ActiZ-leden weten meer

Bekijk het webinar over de mantelovereenkomst terug, vind de Q&A over de herverzekering voor het 3e WW-jaar en het WGA-hiaat en lees meer informatie over de verzekering en de keuze voor Loyalis.