Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Werken Financieren Nieuws leestijd 1 min

Werkgevers en vakbonden bereiken onderhandelaarsresultaat over nieuwe pensioenregeling

Link gekopieerd naar klembord

Werkgevers en vakbonden bereiken onderhandelaarsresultaat over nieuwe pensioenregeling keyvisual

Man en vrouw zitten aan de keukentafel met de krant

Op 10 november hebben werkgeversorganisaties en vakbonden aan de Pensioentafel Zorg en Welzijn (PTZW) een onderhandelaarsresultaat bereikt over het vernieuwen van de pensioenregeling van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Betrokken brancheorganisaties leggen dit resultaat in de komende weken voor aan hun achterban. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van ActiZ op 15 november is er ingestemd met dit onderhandelingsresultaat.

Wat vooraf ging

De overgang naar een nieuw pensioenstelsel begon in 2015 met een advies van de SER over de toekomst van het pensioenstelsel. De SER adviseerde aanpassing en versterking van het pensioenstelsel vanwege de maatschappelijke ontwikkelingen: vergrijzing, een veranderende arbeidsmarkt, meer zzp’ers en de toegenomen behoefte van deelnemers aan transparantie en keuzevrijheid in hun pensioen. Het pensioenakkoord dat in 2019 werd gesloten betekende de overgang naar een nieuw pensioenstelsel. Met de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen is dit op 1 juli van dit jaar geformaliseerd.

Onderhandelaarsresultaat

De Pensioentafel Zorg en Welzijn (PTZW) bestaat uit werkgeversorganisaties en vakbonden in de sector zorg en welzijn. Dit overlegplatform is ingesteld om afspraken te maken over de (vernieuwde) pensioenregeling. De PTZW kiest voor de solidaire premieregeling (SPR), één van de twee regelingen uit de nieuwe Wet toekomst pensioenen. PTZW verzoekt het Pensioenfonds Zorg en Welzijn de opgebouwde pensioenaanspraken voor alle deelnemers over te dragen. Evenals de huidige regeling kent ook de nieuwe regeling naast het ouderdomspensioen voorzieningen bij overlijden en arbeidsongeschiktheid. PTZW-partners zullen de overgang naar de nieuwe regeling evenwichtig vormgeven en in een transitieplan uitwerken. Zij hebben, samen met PFZW, de ambitie om de nieuwe regeling per 1 januari 2026 in te laten gaan.

Ledenraadpleging

Het onderhandelaarsresultaat is met voor instemming voorgelegd aan ActiZ-leden op de afgelopen Algemene Ledenvergadering van 15 november. Hiermee is akkoord gegaan. Ook de achterbannen van andere betrokken brancheorganisaties in Zorg en Welzijn stemmen komende weken over het resultaat. Bij akkoord van alle betrokken werkgevers- en werknemersorganisaties kan PTZW opdracht verlenen aan PFZW om te starten met de transitie naar de nieuwe pensioenregeling.

De betrokken werkgeversorganisaties zijn ActiZ, NVZ, de Nederlandse ggz, VGN, Sociaal Werk Nederland, Brancheorganisatie Kinderopvang, Jeugdzorg Nederland, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, KNMT, Branchevereniging Tandtechniek, VLHT, Bo, ZKN, LHV, InEen en SBOH.