Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Werken Nieuws leestijd 1 min

Werkgevers: 'Creatieve oplossingen nodig voor meer stageplekken mbo'ers'

Link gekopieerd naar klembord

Werkgevers: 'Creatieve oplossingen nodig voor meer stageplekken mbo'ers' keyvisual

Matchingapp voor jong en oud

Er is meer flexibiliteit nodig om mbo’ers stage-ervaring te bieden. Dat stellen ActiZ en acht andere werkgeversorganisaties in een open brief in het Algemeen Dagblad. Mbo-studenten hebben het zwaar. Ze ervaren beperkingen van de coronamaatregelen, maar komen in deze tijd ook moeilijk aan stageplek. 'Daar moeten we snel iets aan doen, want mbo’ers hebben we hard nodig, ook in de zorg voor ouderen en chronisch zieken.'

Stage variëren

'Met wat durf en creativiteit kunnen we ver komen', schrijven de voorzitters van onder meer ActiZ, VGN, Techniek Nederland en VNO-NCW. 'Het zou bijvoorbeeld helpen als de lengte van een stage kan variëren. Zo komt er meer ruimte voor begeleiding en kunnen we mbo’ers die op een stage wachten sneller perspectief bieden.' Door corona hebben zorgorganisaties en ondernemers hun handen vol aan het begeleiden van de eigen medewerkers. Sommige sectoren liggen helemaal stil als gevolg van de lockdown. Tóch wordt er nog steeds ruimte gevonden voor het begeleiden van stages. 'Dat is een prestatie op zich', stellen de briefschrijvers. Ook onderwijsinstellingen doen samen met partners in de regio hun uiterste best om met oplossingen te komen. 'Helaas komen we ondanks de inspanningen nog enkele duizenden mbo-stageplaatsen tekort. Dit speelt overigens niet alleen in het mbo, maar óók in het hbo.'

Het zou helpen als de lengte van een stage kan variëren. Zo komt er meer ruimte voor begeleiding

Voorzitters werkgeversorganisaties \

In de open brief in het Algemeen Dagblad

Mbo’ers zijn de ruggengraat van de economie

Mbo’ers zijn cruciaal in de techniek, in de bouw, en in de gezondheidszorg. Sommige sectoren hebben weinig mogelijkheden om stageplekken te creëren, terwijl het aanbod van stagiairs groot is. In andere sectoren, zoals de techniek, is het omgekeerde het geval: veel vraag naar stagiairs, maar te weinig studenten. 'Ook dat probleem moeten we oplossen. Als werkgevers en onderwijsinstellingen hebben we de sleutel in handen. Met elkaar gaan wij de beschikbare middelen zo inzetten, dat we in de toekomst iedere mbo’er de stage kunnen aanbieden die hij of zij nodig heeft.' 

Dat zorgorganisaties in deze coronatijd nog altijd ruimte vinden voor begeleiding, is een prestatie op zich

Voorzitters werkgeversorganisaties \

In de open brief in het Algemeen Dagblad

De zorg voor ouderen

De coronacrisis brengt de grootste kwetsbaarheid in de zorg voor ouderen aan de oppervlakte die de komende jaren zal blijven: door de vergrijzing hebben steeds meer mensen zorg nodig terwijl er minder mensen zijn die in de zorg kunnen werken of mantelzorg kunnen verlenen. De snelgroeiende kloof tussen de vraag naar en het aanbod van ouderenzorg is het grootste maatschappelijke vraagstuk voor de komende twintig jaar. De houdbaarheid van de zorg voor ouderen is over de datum en dat gaat ons allemaal aan. Het is daarom belangrijk mensen dat we ruimte bieden aan mensen die willen werken in de zorg voor ouderen. 

De brief in het Algemeen Dagblad is ondertekend door de voorzitters van ActiZ, Bovag, Bouwend Nederland, MKB Nederland, NVZ, Techniek Nederland, VGN, VNO-NCW en Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).