Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Innoveren Nieuws leestijd 1 min

Visie Digitaal Denken en Doen 2023-2026: 'Digitalisering onlosmakelijk onderdeel van zorgtransformatie'

Link gekopieerd naar klembord

Visie Digitaal Denken en Doen 2023-2026: 'Digitalisering onlosmakelijk onderdeel van zorgtransformatie' keyvisual

Visie DDD

De opgave waar we als zorg én als maatschappij voor staan is bekend en duidelijk: met minder medewerkers in de sector, moeten er meer mensen geholpen worden. De vraag naar zorg groeit. Verandering van de zorg voor ouderen is onontkoombaar om mensen te helpen langer regie te houden over hun leven en zorgprofessionals te faciliteren in hun werk. Digitalisering is daarbij cruciaal om zorg te blijven bieden aan diegenen die dat het hardst nodig hebben. De ActiZ Visie Digitaal Denken en Doen 2023-2026 biedt een heldere koers en agenda voor de noodzakelijke digitaliseringsonderwerpen, als voorwaarden voor de transformatie van de zorg in de VVT.

Digitalisering als onderdeel van de zorgtransformatie

 • Digitalisering is een kernpunt in het VWS programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO): ‘Zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan’.
 • In het Integraal Zorgakkoord (IZA) is de digitale paragraaf opgenomen:
  • Elektronische gegevensuitwisseling is in 2025 de standaard in de zorg.
  • Inwoners van Nederland hebben in 2025 digitaal toegang tot en de beschikking over hun eigen zorggegevens.
  • Om de zorg toegankelijk, kwalitatief acceptabel en betaalbaar te houden is transformatie nodig naar hybride zorg.
  • Data wordt digitaal, eenduidig en gestandaardiseerd geregistreerd in het zorgproces en beschikbaar gesteld voor diverse secundaire doelen.
    
 • Per 1 juli 2023 is de Wet op de Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Wegiz) ingevoerd en is elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders verplicht.
 • Het ministerie van VWS neemt regie rond het thema digitalisering en verwoord dat in 2023 met de
 • ‘Nationale visie en strategie op het gezondheidsinformatiestelsel als voorwaarde voor passende zorg’.

Belang van de Visie Digitaal Denken en Doen

Digitalisering is van een relatief onbekend onderwerp gegroeid naar een breed en cruciaal thema voor de zorgsector. In 2019 benadrukten we in de Visie Digitaal Denken en Doen de essentie van digitalisering en waarom dit thema belangrijk is. Inmiddels is digitalisering een volwassen thema geworden voor de hele zorg. De aandacht voor digitalisering in zowel landelijke akkoorden als in wetgeving voor het onderwerp, is hier een afspiegeling van.

Analyse verkiezingsprogramma 2023: Hoe wordt de zorg gedigitaliseerd?

Op 22 november gaat Nederland naar de stembus. Maar hoe denken politieke partijen over de toekomst van de ouderenzorg? Om hier antwoord op te geven heeft ActiZ de verkiezingsprogramma’s geanalyseerd aan de hand van zes vragen op het thema ouderenzorg. De komende periode wordt telkens een vraag over toekomstbestendige ouderenzorg uitgelicht en van duiding voorzien. Check de link hieronder om te weten wat er in de verschillende verkiezingsprogramma's staat over digitalisering van de zorg.