Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Innoveren Nieuws leestijd 1 min

Hoe wordt de zorg gedigitaliseerd?

Analyse van de verkiezingsprogramma's 2023

Link gekopieerd naar klembord

Hoe wordt de zorg gedigitaliseerd? keyvisual

analyse vp Hoe wordt de zorg gedigitaliseerd?

Op 22 november gaat Nederland naar de stembus. Maar hoe denken politieke partijen over de toekomst van de ouderenzorg? Om hier antwoord op te geven heeft ActiZ de verkiezingsprogramma’s geanalyseerd aan de hand van zes vragen op het thema ouderenzorg. De komende periode wordt telkens een vraag over toekomstbestendige ouderenzorg uitgelicht en van duiding voorzien. Met vandaag de vraag: Hoe wordt de zorg gedigitaliseerd?

Pak regie op gegevensuitwisseling en digitalisering

Om goede (en efficiënte) samenwerking tussen zorgverleners te stimuleren moet medische en verpleegkundige informatie veilig, uniform en gemakkelijk toegankelijk zijn. Bovendien moet deze informatie gebruiksvriendelijk geregistreerd en uitgewisseld kunnen worden tussen zorgprofessionals en door zorgaanbieders. Denk hierbij aan eenheid van taal, techniek en toegang. Ook voor de cliënten is dit van belang, omdat zij alleen regie kunnen voeren als ze toegang hebben tot hun gezondheidsgegevens.

Door de ruimte die de markt krijgt en neemt, is de diversiteit groot, terwijl integratie en compatibiliteit van software en infrastructuur ontbreken. Dit staat nog los van de problemen die ontstaan bij het wisselen van systeem. ActiZ is daarom van mening dat de overheid een actievere rol moet nemen bij de totstandkoming van de digitale zorginfrastructuur en de bijbehorende standaarden die nodig zijn om zowel burgers als zorgmedewerkers op het juiste moment bij de juiste data te brengen. De Nationale Visie en Strategie rondom gezondheidsinformatie vormt wat ActiZ betreft een goede basis om snel op voort te bouwen.

Wat staat er in de verkiezingsprogramma’s over … Hoe wordt de zorg gedigitaliseerd?

 • D66 kiest ervoor om zorgorganisaties ruimte te geven in hun begroting om te investeren in technologische hulpmiddelen.
   
 • GroenLinks/PvdA en VVD willen dat zorgprofessionals sneller inzage krijgen in zorggegevens. Daarnaast streven ze ernaar gegevens makkelijker te kunnen delen tussen zorgverleners en verschillende aanbieders.
   
 • CDA wil het databeheer van medische gegevens beter regelen, zodat zorgprofessionals in het belang van de cliënt gegevens kunnen delen zonder tegen privacyregels aan te lopen. Ook SGP streeft naar een goede landelijke voorziening voor het uitwisselen van cliëntgegevens. BBB is voorstander van een veilig en gecentraliseerd elektronisch cliëntendossier waar het eigendom, dragerschap en beheer in handen zijn van de cliënt.
   
 • ChristenUnie, NSC en SGP willen de zorgwetten aanpassen, zodat slimme technologie die bewezen goed werkt in de thuissituatie wordt bekostigd.
   
 • VOLT gaat niet-gepersonaliseerde data gebruiken om beter inzicht te krijgen in welke regio behoefte heeft aan welke zorg. Zo realiseren ze op basis van een specifieke zorgvraag een toegespitst zorgaanbod en verminderen ze daarmee regionale gezondheidsverschillen. Verder wil VOLT meer gebruikmaken van de kansen die digitale en hybride zorginnovaties bieden.
   
 • Bij de VVD willen ze de digitale vaardigheden van senioren en mensen met een beperking versterken.

Voor een overzicht van alle de plannen van politieke partijen over hoe mensen langer thuis kunnen wonen, ga je via de onderstaande link naar de volledige analyse van de verkiezingsprogramma’s.

Meer weten over de verkiezingen?

De collectie Verkiezingen bundelt in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november relevante informatie omtrent politieke partijen, hun standpunten en actueel nieuws.

ActiZ Visie 'Digitaal Denken en Doen' 2023-2026

Digitalisering is van een relatief onbekend onderwerp gegroeid naar een breed en cruciaal thema voor de zorgsector. In 2019 benadrukten we in de Visie Digitaal Denken en Doen de essentie van digitalisering en waarom dit thema belangrijk is. Inmiddels is digitalisering een volwassen thema geworden voor de hele zorg. De aandacht voor digitalisering in zowel landelijke akkoorden als in wetgeving voor het onderwerp, is hier een afspiegeling van. De ActiZ Visie Digitaal Denken en Doen 2023-2026 biedt een heldere koers en agenda voor
de noodzakelijke digitaliseringsonderwerpen, als voorwaarden voor de transformatie van de zorg in de VVT.