Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Quote
Werken Financieren leestijd 1 min

‘Vertrouwen in de zorgmedewerker moet centraal staan bij het verminderen van administratieve lasten’

Trudy Prins, lid themacommissie Arbeid bij ActiZ, reageert op het programma [Ont]regel de Zorg van minister Helder

Link gekopieerd naar klembord

‘Vertrouwen in de zorgmedewerker moet centraal staan bij het verminderen van administratieve lasten’ keyvisual

Quote van de Week - Trudy Prins

Trudy Prins: 'Regeldruk zorgt bij veel zorgmedewerkers iedere dag weer voor frustratie. Het is een belangrijke reden dat veel van hen de sector verlaten. We hebben alle zorgmedewerkers hard nodig, dus het is belangrijk dat we echt werk maken van het verminderen van regeldruk en administratieve lasten.'

'Conny Helder, minister voor Langdurige Zorg, publiceerde op 8 juni een kamerbrief over de aanpak van regeldruk in de zorg de komende jaren via het programma [Ont]regel de Zorg. Het is goed om te zien dat regeldruk een prominente plek krijgt in het beleid van de minister, maar de voorgestelde aanpak kan vooralsnog niet op onze steun rekenen. Er is meer dan een programma nodig om dit aan te pakken. Daarom zijn we, samen met andere branchepartijen, op 17 augustus in gesprek gegaan met minister Helder over hoe regeldruk in de zorg daadwerkelijk verminderd kan worden.'

'In het overleg brachten we naar voren dat we vinden dat er in het programma [Ont]regel de zorg niet genoeg rekening wordt gehouden met hoeveel impact de externe verantwoordingslast heeft op regeldruk binnen zorgorganisaties. Administratieve lasten worden niet alleen veroorzaakt bij zorgorganisaties intern: zorgaanbieders en zorgmedewerkers moeten zich op tal van terreinen verantwoorden aan externe (stelsel)partijen. Als zorgaanbieder heb je hier weinig invloed op, omdat deze verantwoordingseisen voortvloeien uit wet- en regelgeving. Zorgprofessionals worden aangestuurd door regels en standaarden in plaats van te vertrouwen op hun professionele autonomie. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zal echt invloed moeten uitoefenen op de beleidsterreinen die regeldruk veroorzaken waar branchepartijen weinig invloed op hebben, anders zie ik het niet slagen. We moeten dieper kijken naar een structurele aanpak, waarbij we alleen registreren wat echt nodig is voor de zorg en de bedrijfsvoering.'

Zorgprofessionals worden aangestuurd door regels en standaarden in plaats van te vertrouwen op hun professionele autonomie.

Trudy Prins \

lid themacommissie Arbeid bij ActiZ en voorzitter raad van bestuur De Rijnhoven

'Hoewel we kritisch zijn op het programma [Ont]regel de zorg willen we constructief meedenken. Ik heb er vertrouwen in dat de minister dit, samen met ons, echt wil aanpakken. In die aanpak moet het vertrouwen in de zorgmedewerker centraal staan. Administratieve lastenvermindering moet wat ons betreft niet in een apart programma worden gerealiseerd, maar als vast onderdeel in alle beleidsterreinen worden meegenomen.

We hebben met de minister afgesproken dat de aanpak van administratieve lastenvermindering een fikse versnelling krijgt de komende maanden, onder meer door een brede bestuurlijke aanpak te ontwikkelen met ActiZ en andere branchepartijen.'

Mijn ActiZ

Ben je lid van ActiZ en wil je meer lezen over administratieve lasten?

Ga dan naar Mijn ActiZ voor meer informatie over dit onderwerp.