Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Werken Nieuws leestijd 1 min

'Verhoging salaris is mooi, maar eerste stap'

Tweede Kamer debatteert over arbeidsmarkt zorg

Link gekopieerd naar klembord

'Verhoging salaris is mooi, maar eerste stap' keyvisual

Hugo de Jonge in gesprek

‘Hoog ziekteverzuim, hoge werkdruk, gaten dichtlopen in het rooster. De coronapandemie heeft het arbeidsmarkt probleem in zijn volledigheid blootgelegd’, zo vatte D66 Kamerlid Wieke Paulusma de situatie treffend samen. Ze refereerde daarmee onder meer aan de media-aandacht afgelopen week voor grote druk waar de thuiszorg mee kampt. De uitspraak vat de gedeelde urgentie tijdens het Commissiedebat Arbeidsmarktbeleid in de zorg in de Tweede Kamer goed samen.

Minister De Jonge van VWS kreeg veel vragen van de Kamerleden, onder meer over het SER-advies werken in de zorg, de druk op de wijkverpleging en btw-heffing op het uitlenen van medewerkers. Onderwerpen die ActiZ ook onder de aandacht van Kamerleden had gebracht in een kort paper.

SER-rapport

Tijdens het debat werd meerdermaal verwezen naar het SER-rapport ‘Aan de slag voor de zorg: Een actieagenda voor de zorgarbeidsmarkt en de uitvoering hiervan. ActiZ ondersteunt het rapport van harte. Evenals ActiZ benadrukten de Kamerleden dat de adviezen uit het rapport niet als een keuzemenu gebruikt moeten worden. ChristenUnie Kamerlid Bikker riep de minister op ‘om het rapport in zijn totaliteit uit te voeren’. Minister De Jonge kon zich vinden in die, maar stelde dat zulke verregaande besluitvorming toch echt bij een nieuw kabinet ligt. Kamerleden hadden oog voor de toekomst en haalden vaak het WRR rapport over houdbare zorg voor de toekomst aan. Zo pleitte D66 voor het opleiden van meer specialisten ouderengeneeskunde vanwege de vergrijzing en werd ook het belang van meer gz-psychologen genoemd. En stond de ChristenUnie stil bij het beter mogelijk maken van mantelzorg in de samenleving.

Hoe maken we mantelzorg mogelijk en ook dragelijk?

Mirjam Bikker \

Kamerlid ChristenUnie

Zorgwerk aantrekkelijker maken

Onder meer Kamerlid Den Haan benoemde behoud van personeel ‘misschien wel over de grootste uitdaging in de zorg op dit moment.’ Waardering was er van de Kamerleden voor de onlangs tot stand gekomen salarisverhoging van 675 miljoen voor het zorgpersoneel. Net als ActiZ ziet ook de Kamer deze verhoging van de loonruimte wel pas als een begin. ‘Deze salarisverhoging kan helpen om het gat te dichten, maar het is wel echt een eerste stap,’ aldus SP’er  Hijink. ActiZ blijft daarom ook aandringen op meer loonruimte.  

Salarisverhoging kan helpen om het gat te dichten, maar deze verhoging is wel echt een eerste stap

Maarten Hijink \

Kamerlid SP

Naast betere financiële compensatie om zorgpersoneel te behouden, was er een brede  consensus onder Kamerleden dat verbetering van de zeggenschap van zorgmedewerkers helpt bij behoud van mensen voor de zorg. ‘De coronapandemie heeft laten zien dat zorgprofessionals zelf goed in staat zijn om te bepalen hoe hun werk het beste ingericht kan worden. Wat gaat de minister doen om deze ontwikkeling in zeggenschap te behouden?’ vroeg VVD'er Van der Hil. De minister temperde wel de hooggespannen verwachtingen rondom zeggenschap. ‘Het moet in het hart van de organisatie gebeuren’. Wel zei hij toe, na een vraag van het CDA,  te willen onderzoeken in hoeverre verplicht lidmaatschap van beroepsorganisaties voor bestuurders bijdraagt aan goed werkgeverschap in de zorg.

Samenwerken goedkoper maken

Samenwerken in de zorg zou makkelijk moeten zijn. Verschillende partijen willen daarom bestaande belasting op het uitwisselen van medewerkers door zorgaanbieders afschaffen. Goedkopere en eenvoudigere uitwisseling van medewerkers, helpt volgens GroenLinks Kamerlid Ellemeet bij het aan kunnen bieden van grotere contracten en meer uren bieden. De Jonge stelde dat er al mogelijkheden zijn om af te zien van de btw-heffing en dat uitbreiding hiervan zal stuiten op EU-wetgeving. 

Kan de minister in gesprek met zijn collega van Onderwijs?

Liane den Haan \

Kamerlid Fractie Den Haan

Opleiding en begeleiding

Kamerlid Bikker vroeg aandacht voor reële tarieven in de wijkverpleging, om ook opleiding en begeleiding mogelijk te maken. De Jonge ging daar niet op in, maar erkende wel dat er een acuut stageprobleem in de zorg is vanwege minder beschikbare stagebegeleiding tijdens Covid. Er wordt nu gewerkt met innovatieve manieren van groepsbegeleiding om dit probleem aan te pakken. Ook verhoogt hij het Stagefonds met 13 miljoen euro. Onder meer ChristenUnie en Fractie Den Haan vroegen aandacht voor een betere aansluiting van opleiding op de praktijk. ‘Kan de minister hierover in gesprek gaan met zijn collega van Onderwijs?’’, vroeg Den Haan. Dat gaat De Jonge doen. Ook stuurt hij de Kamer een brief met nadere beantwoording van de gestelde vragen.

Terugkijken

Het commissiedebat in de Tweede Kamer is hier terug te kijken

Paper

Lees hier het paper van ActiZ aan de Tweede Kamer met aandachtspunten voor het debat