Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Financieren Nieuws leestijd 1 min

Tweede Kamer vraagt aandacht voor penibele situatie verpleeghuizen

Minister Helder wuift de zorgen weg

Link gekopieerd naar klembord

Tweede Kamer vraagt aandacht voor penibele situatie verpleeghuizen keyvisual

Kamerlid Liane den Haan (GOUD)

Terwijl de buitentemperatuur oploopt, stijgen ook in de Tweede Kamer de zorgen over de financiële situatie van verpleeghuizen. Ouderenzorgorganisaties hebben te maken met hoge energiekosten en veel financiële onzekerheden. De Tweede Kamer debatteerde daarom met minister Helder (Langdurige Zorg) over de maatregelen die de minister neemt of nalaat om financiële stabiliteit voor verpleeghuizen te realiseren.

Noodfonds

Mohammed Mohandis (PvdA) waarschuwt dat veel zorginstellingen op dit moment een nieuw energiecontract moeten afsluiten, met een verdubbeling of verdrievoudiging van het tarief tot gevolg. ‘Kan het kabinet het noodfonds doortrekken naar 2024?’ Minister Helder stelt dat de normale tarievensystematiek al rekening houdt met loon- en prijsontwikkelingen. En dat de tarieven in 2024 dus in principe kostendekkend zijn. Mohandis: ‘Wij maken ons echt wel zorgen. Er zijn nog steeds instellingen die naar een hoger tarief gaan omdat ze een nieuw contract krijgen.’ Hij dient daarom een motie in om het bedrag dat over is uit het noodfonds voor verpleeghuisorganisaties uit 2022, in te zetten voor een noodfonds voor dit jaar.

Ontslagen als horrorscenario

Liane den Haan (GOUD) vreest voor mogelijke ontslagen in de zorg als instellingen de energiekosten niet meer kunnen ophoesten. ‘Een horrorscenario, want iedereen is juist hard nodig in de zorg. Wat doet de minister om dit te voorkomen?’ Den Haan constateert ook dat de ouderenzorg nu al financieel onder enorme druk staat en dat er besparingen in de ouderenzorg zijn aangekondigd door de minister. Uit het contact dat minister Helder met de zorgkantoren heeft gehad, constateert ze dat er geen financiële knelpunten bekend zijn bij zorgorganisaties. ‘Het gros van de verpleeghuisorganisaties zit op een goed percentage solvabiliteit en weerstandsvermogen.’ Ze raadt ontslagen dan ook af, maar vraagt zorgorganisaties te bekijken hoe ze slimmer kunnen werken. Ze noemt het belangrijk dat zorgorganisaties blijven kijken naar de kwaliteit van hun bedrijfsvoering.

Mogelijke ontslagen in de zorg omdat de energiekosten niet meer zijn op te hoesten, dat is echt een horrorscenario

Liane den Haan \

Tweede Kamerlid GOUD

‘Zorgbestuurders laten hun bedrijf niet failliet gaan’, stelt Den Haan, ‘maar ze gaan wel andere dingen doen, zoals personeel ontslaan, de kwaliteit verlagen of andere investeringen uitstellen, wat natuurlijk ook niet ten goede komt aan de zorg. Maar het is een beetje heen en weer pingpongen. Kan de minister mij aangeven wat nou precies het Wlz-budget per cliënt is voor de komende jaren?’ Ze dient een motie in zodat hierover duidelijkheid komt.

Verlaging bijdrage kosten vastgoed en nieuwbouw

Als een zwaard van Damocles hangt ook de verlaging van de Normatieve Huisvestingscomponent met 8% boven de sector. Verpleeghuisorganisaties krijgen vanaf 2024 minder geld voor nieuwbouw en instandhouding van zorgvastgoed. Fonda Sahla (D66) maakt zich daar zorgen over. Want wat betekent dit voor de nieuwbouw die zo hard nodig is? ‘Kan de minister toelichten hoeveel zorginstellingen nu geraakt worden door deze negatieve bijstelling?’ In een motie samen met GOUD vraagt D66 daarom effect van de verlaging te onderzoeken en aan de Tweede Kamer te rapporteren.

Dinsdag wordt er gestemd over de ingediende moties. Het debat is hier terug te kijken. 

ActiZ wil meer financiële zekerheid voor toekomstbestendige zorg

ActiZ deelde in aanloop naar het debat haar zorg met Kamerleden over de vele financiële onzekerheden zoals de hoge inflatie en energiekosten, de negatieve herijking van de normatieve huisvestingscomponent (NHC) van 8%, stijgende huurkosten druk op de loonkosten en de toename van personeel dat niet in loondienst is als gevolg van hoger verzuim en personeelskrapte.

Hoewel de een deel van de Tweede Kamer de zorgen van ActiZ deelt blijft minister Helder in haar beantwoording achter haar beleid staan en zal de verpleeghuiszorg de aankomende jaren te maken krijgen met steeds krappe budgetten. ActiZ vreest dat dit grote gevolgen zal hebben voor de kwaliteit en toegankelijkheid van de verpleeg(huis)zorg en zal zich blijven inzetten om te komen tot passende budgetten die bijdragen aan een toekomstbestendige ouderenzorg.

Lees hier de input die ActiZ voor het debat meegaf aan Kamerleden.