Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Werken Nieuws leestijd 1 min

Tussentijdse wijziging van de CAO VVT 2022-2023

Link gekopieerd naar klembord

Tussentijdse wijziging van de CAO VVT 2022-2023 keyvisual

Over Morgen

Afgelopen jaar zijn werkgeverspartijen en vakbonden in de VVT een nieuwe cao overeengekomen. Daarbij zetten zij de medewerker op één. Er is nu een tussentijdse wijziging van de CAO VVT, rondom salaris en de herverzerking bij arbeidsongeschiktheid. In dit bericht de belangrijkste wijzigingen.

Bij de tussentijdse wijziging hebben cao-partijen de salaristabellen aangepast aan de verhoging van het Wettelijk minimumloon. Daarnaast zijn een aantal artikelen in de cao gewijzigd en zijn er nieuwe artikelen over de herverzekering bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid toegevoegd. Deze wijzigingen zijn zoals gebruikelijk aangemeld bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en zijn daarmee definitief. De CAO VVT wordt, zoals gebruikelijk, voorgedragen voor een algemeen verbindend verklaring, zodat ook niet-leden gehouden zijn de CAO VVT toe te passen.

De belangrijkste wijzigingen

In de bijlage is een overzicht opgenomen van de wijzigingen van de cao. De belangrijkste wijzigingen worden hieronder in het kort nog even toegelicht:

  • De afspraak in het protocol over herverzekeren bij arbeidsongeschiktheid en WW is uitgewerkt en opgenomen in Hoofdstuk 7
  • De salaristabellen zijn aangepast aan het wettelijk Minimumloon(WML). Per 1 januari 2023 stijgt het WML zodanig dat er een nieuwe salaristabel is opgenomen voor de periode van 1 januari 2023 tot 1 maart 2023
  • Tekstuele verduidelijkingen

Update 22-12-2022
De gewijzigde cao-teksten zijn verwerkt in de cao-app en de cao-online. Voor ActiZ-leden is een overzicht van alle wijzigingen gemaakt, zodat dit als inleg in de gedrukte cao kan worden gebruikt. Lees meer

Nieuwe cao-pagina 

De cao-pagina van actiz.nl is onlangs ook vernieuwd. Op de pagina vind je alles omtrent de cao, de laatste berichtgeving en handige downloads.