Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO IZA Duurzaamheid
Werken Nieuws leestijd 1 min

Tussentijdse cao-wijziging

Kopieer de link
Link gekopieerd naar klembord
verpleegkundige

In 2022 zijn werkgeverspartijen en vakbonden in de VVT een nieuwe cao overeengekomen, die loopt tot einde van dit jaar. Daarbij zetten zij de medewerker op één. Er is nu een tussentijdse wijziging van de CAO VVT. In dit bericht de belangrijkste wijzigingen.

Bij de tussentijdse wijziging hebben cao-partijen de salaristabellen aangepast aan de verhoging van het Wettelijk minimumloon per 1 juli 2023 en zijn indexaties doorgevoerd. Daarnaast zijn een aantal artikelen in de cao (tekstueel) gewijzigd/verduidelijkt. Deze wijzigingen zijn zoals gebruikelijk aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en zijn daarmee definitief. De CAO VVT wordt, zoals gebruikelijk, voorgedragen voor een algemeen verbindend verklaring, zodat ook niet-leden gehouden zijn de CAO VVT toe te passen.

De belangrijkste wijzigingen

In de bijlage is een overzicht opgenomen van de wijzigingen van de cao. Het gaat onder meer om:

  • Afbouwregeling ort (artikel 4.4)
  • Hardheidsclausule Zekerheid (artikel 9.7), 
  • Koffie-/theepauze (artikel 3.4)
  • Slaap- of aanwezigheidsdienst (artikel 4.3.2)

Bovendien is de afspraak uit het Protocol over de compensatie inlooprisico WGA uitgewerkt. Er is een nieuwe bepaling opgenomen in artikel 7.2.8 over de verplichting tot compensatie van de premie van het inlooprisico WGA-hiaatverzekering. 

De gewijzigde cao-teksten worden verwerkt in de cao-app en de cao-online