Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Wonen Nieuws leestijd 1 min

Steeds meer versoepelingen in verpleeghuizen

Vaccinaties bieden ruimte voor maatwerk

Link gekopieerd naar klembord

Steeds meer versoepelingen in verpleeghuizen keyvisual

Oprechte aandacht - mantelzorger met vrouw in rolstoel

Restaurants die open zijn, groepsactiviteiten voor bewoners en meer dan één bezoeker per dag. Het zijn voorbeelden van het maatwerk rond versoepelingen die in de 2350 verpleeghuislocaties in Nederland gaande zijn. ‘We zien dat veel zorgorganisaties de ruimte pakken die de nieuwe maatregelen en de toename aan vaccinaties bieden’, zegt Mireille de Wee, voorzitter van de ActiZ kerngroep Wonen en Zorg. ‘Het blijft afwegen, want we hebben rekening te houden met de maatregelen die voor iedereen in de samenleving gelden en vaccinaties bieden geen 100 procent bescherming.’

ActiZ branchevereniging van zorgorganisaties, vindt het belangrijk dat bij de versoepelingen oog is voor wat er per locatie kan en betrokkenheid van cliënten, naasten en medewerkers. 

Steeds meer perspectief

Verpleeghuizen bieden goede zorg en willen graag versoepelen. ‘Dat is essentieel voor het bieden van goede zorg aan bewoners’, aldus De Wee. ‘En versoepelen betekent maatwerk.’ Zorgorganisaties houden daarbij rekening met factoren zoals de vaccinatiegraad op locaties waar vaak verschillende groepen bewoners wonen, de doelgroep en de ruimte die het gebouw biedt.'

Verpleeghuizen zijn dagelijks bezig met het creëren van mogelijkheden

Mireille de Wee \

voorzitter ActiZ kerngroep Wonen en Zorg

ActiZ heeft de indruk dat het onderzoek dat de Universiteit Maastricht vandaag publiceerde niet de actuele situatie weergeeft. ‘Dat is ook niet vreemd’, geeft Mireille de Wee aan, ‘juist in de afgelopen weken zien we dat er veel bewoners met een eigen huisarts, gevaccineerd zijn. En dat is erg belangrijk. Vaccinaties zijn toch de weg naar de uitgang. Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe minder kans het virus krijgt om zich te verspreiden.’

De handreiking voor bezoek en contact die zorgorganisaties handvatten biedt voor versoepelingen is recent aangepast aan de actualiteit. De Wee: ‘Verpleeghuizen zijn dagelijks bezig met het creëren van mogelijkheden en ActiZ helpt hen daarbij onder meer door een platform te bieden waar zorgorganisaties ervaringen delen en van elkaar kunnen leren’.  

Handreiking bezoek en contact

ActiZ vindt het belangrijk dat verpleeghuizen goede en veilige zorg bieden. ActiZ roept haar leden op de ruimte te benutten die de Handreiking bezoek en sociaal contact: corona in verpleeghuizen biedt. Zo kan samen met vertegenwoordigers van cliënten en zorgmedewerkers zo veel mogelijk ruimte in contact en bezoek voor bewoners gevonden worden. Na de nieuwe adviezen van het OMT heeft de handreiking een update gekregen. De handreiking geeft zorginstellingen handvatten voor het organiseren van bezoek en sociale contacten tijdens corona. Lokaal maatwerk staat daarbij centraal. Ook de minister verwijst in antwoord op Kamervragen naar de handreiking bij het maken van afwegingen tussen het bieden van veilige zorg en het aandacht hebben voor kwaliteit van leven.

Het OMT benadrukt dat het nodig blijft in openbare ruimtes binnen de instelling de basisregels, zoals de afstandsregels en handhygiëne, in acht te nemen. Het OMT adviseert op dit moment verder dat zorgmedewerkers preventief persoonlijke beschermingsmiddelen blijven gebruiken conform de voor de sector geldende richtlijnen. Ook blijven testen en isolatie bij klachten van bewoners nodig. Het OMT geeft aan dat dit een tussensituatie betreft, want zodra de vaccinaties breed in de maatschappij zijn gerealiseerd en de besmettingsrisico’s van buiten instellingen zijn teruggebracht, zou verdere versoepeling kunnen worden doorgevoerd.