Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Wonen Nieuws leestijd 1 min

Update Handreiking bezoek en sociaal contact verpleeghuizen

Link gekopieerd naar klembord

Update Handreiking bezoek en sociaal contact verpleeghuizen keyvisual

Oprechte aandacht - handen samen met kop koffie

In september 2020 hebben ActiZ, Alzheimer Nederland, LOC, NIP, Verenso, V&VN en Zorgthuisnl een nieuwe handreiking opgeleverd voor bezoek en sociaal contact in de verpleeghuizen. Inmiddels zijn we (6 maanden later) in een andere fase terecht gekomen waarin vaccinaties volop worden gezet en we nieuwe inzichten hebben opgedaan, waaronder de afwegingen omtrent bezoek en sociaal contact op individueel niveau in overleg met bewoners, familie en naasten. Daarom hebben de partijen besloten om een beperkt aantal aanpassingen aan de handreiking te doen.

Update 23 december 2021: er is een nieuwe versie van de handreiking beschikbaar

Maatwerk

Het uitgangspunt van de handreiking blijft de lokale afwegingen en het maatwerk per locatie, afgestemd met de ontwikkelingen van zowel vaccinaties als besmettingen (op de locatie en in de regio). Momenteel bereiden we ons enerzijds voor op opnieuw vastlopende zorg door de oplopende besmettingen. En anderzijds zien we versoepelingen in de bezoekregeling van verpleeghuizen (zie Kamerbrief). Dit roept steeds meer vragen op over de individuele rechten van cliënten en de verhouding van de handreiking tot de Wet zorg en dwang. In maart zijn hier Kamervragen over gesteld, er volgt nog een nadere duiding vanuit het ministerie van VWS. Deze informatie wordt via de website Dwang in de zorg van VWS gedeeld. Daarnaast vraagt deze fase om aandacht en passende hulp voor complexe rouwprocessen of traumatische ervaringen van bewoners, hun naasten en professionals. De handreiking is daarom op deze punten aangevuld.

Hulpmiddel

De handreiking is bedoeld als hulpmiddel voor maatwerk op elke zorglocatie, waarbij een goede balans tussen veiligheid en welbevinden van de bewoners, naasten, vrijwilligers en (zorg)professionals het uitgangspunt is. Om lokaal afwegingen te maken kunnen bestuurders/managers, cliëntenraden, ondernemingsraden/VAR/PAR en de regiebehandelaren van een zorgorganisatie gebruik maken van de handreiking bezoek en sociaal contact.