Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Wonen Nieuws leestijd 1 min

Pas één op de drie gemeenten heeft een woonzorgvisie

Link gekopieerd naar klembord

Pas één op de drie gemeenten heeft een woonzorgvisie keyvisual

Taskforce Wonen

Ongeveer de helft van de gemeenten beschikt over een analyse van de woonzorgopgaven, maar slechts een derde heeft een visie voor de komende jaren. Dat blijkt uit onderzoek van de Taskforce Wonen en Zorg onder bestuurders van alle gemeenten en woningcorporaties. De Taskforce gaat die partijen helpen. De Taskforce is een initiatief van en bestaat uit Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Aedes, ActiZ en de ministeries van VWS en Binnenlandse Zaken.

Foto: Taskforce Wonen en Zorg

Hans Adriani, voorzitter Taskforce Wonen en Zorg: Veel mensen willen het liefst zo lang mogelijk zelfstandig wonen en regie op het eigen leven behouden. Daar zijn dan wel voldoende geschikte woningen voor nodig waar zorg en ondersteuning beschikbaar zijn. Het bouwen en verbouwen van die woningen gaat nog veel te langzaam. Met de Taskforce jagen we deze ontwikkeling bij bestuurders van gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen aan. Om lokaal de juiste keuzes te maken, zijn een woonzorganalyse en een woonzorgvisie belangrijke bouwstenen. De nulmeting laat zien dat er nog zo'n tweehonderd woonzorganalyses gemaakt moeten worden. En dat is pas het begin. Het onderzoek, een nulmeting, helpt bij het bepalen waar de opgaven liggen.

Belangrijkste belemmeringen

De vraag naar voldoende geschikte woningen met zorg en ondersteuning neemt toe. Dat blijkt ook uit de analyse van deskundigen in het witboek Ouderen, zorg en wonen dat ActiZ onlangs presenteerde. Verschillende factoren belemmeren gemeenten en hun partners om vaart te maken. De Taskforce gaat daarbij actief helpen. De Taskforce daagt partijen uit om tot bindende prestatieafspraken en uitvoering van plannen te komen. Daarvoor moet er nog veel gebeuren. Het begint al bij het besef van gemeenten dat samenwerking tussen het sociaal en ruimtelijk domein essentieel is en dat zij de regie moeten pakken. Het bij elkaar brengen van partners met verschillende belangen blijft een ingewikkelde opgave. En dan spelen er nog taaie vraagstukken op het gebied van beschikbare ruimte en het rondkrijgen van nieuwe woonzorgvormen.

Taskforce ondersteunt

De uitkomsten van de nulmeting staan op de website van de Taskforce in een landkaart weergegeven. De Taskforce roept partners op om die informatie te gebruiken om van elkaar te leren en om de kaart actueel te maken door de vragenlijst in te vullen. Verder gaat de Taskforce gemeenten en woningcorporaties die een hulpvraag hebben achtergelaten in de nulmeting, actief benaderen. Daarbij maakt de Taskforce gebruik van het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg dat gemeenten en hun lokale partners kan ondersteunen.

Daarnaast ontwikkelt de Taskforce een raamwerk aan de hand van de ontvangen analyses, visies en prestatieafspraken. Dat stelt andere partijen in het land in staat om sneller aan de slag te gaan. Met de versoepeling van de coronamaatregelen en de afname van de acute druk op de zorg, start de Taskforce direct na de zomer met zijn najaarsoffensief.

Meer informatie, inspiratie en aangeven van knelpunten kan via de website van de Taskforce Wonen en Zorg