Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Wonen Nieuws leestijd 1 min

Ingrijpende veranderingen nodig in wonen en zorg voor ouderen

ActiZ presenteert witboek Ouderen, zorg en wonen

Link gekopieerd naar klembord

Ingrijpende veranderingen nodig in wonen en zorg voor ouderen keyvisual

Foto Joost Brouwers

Wonen en zorg voor ouderen moet snel anders. Dat is de boodschap van het witboek Ouderen, zorg en wonen, dat ActiZ vandaag heeft gepubliceerd. De huidige situatie en de toekomstige ontwikkelingen vragen om ingrijpen van de landelijke politiek en om acties van publieke en private partijen op lokaal en regionaal niveau. De groei van het aantal ouderen, de stijging van de zorgvraag, het tekort aan zorgpersoneel en de behoefte aan nieuwe woonzorgvormen voor ouderen, maken het onderwerp zorg, wonen en ouderen actueel én explosief, zo stelt ActiZ branchevereniging van zorgorganisaties.

In het witboek beschrijft ActiZ de uitdagingen op het gebied van zorg, wonen en ouderen. Daarbij worden de feiten, de cijfers en de trends van commentaar voorzien door verschillende betrokken deskundigen. De belangrijkste conclusie: om ouderen in de toekomst verantwoord te kunnen laten wonen, waar nodig met passende zorg, is het noodzakelijk dat er op landelijk niveau intensief wordt gewerkt om de beleidsterreinen zorg, wonen en welzijn op het gebied van ouderen weer bij elkaar te brengen. Op lokaal en regionaal niveau moeten gemeenten, zorgorganisaties, verzekeraars, woningcorporaties, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties aan de slag met de vraag wat zij in samenwerking met elkaar voor ouderen kunnen en willen betekenen.

Nee voor verzorgingshuizen

Daarbij is het nadrukkelijk niet de bedoeling om terug te gaan naar de verzorgingshuizen, laat Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO, in het witboek weten. ‘Er is echt sprake van een nieuwe generatie ouderen. Wanneer je bij hen de terugkeer van de verzorgingshuizen oppert, stuit dat bij de meesten op een dikke vette nee. We moeten ouderen vooral vragen naar hun woon- en leefbehoeften. Van daaruit kun je gaan ontwikkelen en bouwen en neem je hun zorgbehoefte mee.’ Hiervoor zijn wel veranderingen nodig in de bepalende driehoek van gemeente, zorgorganisatie en woningcorporatie. Die werken nog te weinig structureel samen. ‘De landelijke overheid moet zorgen dat drempels op het gebied van financiering en wet- en regelgeving verdwijnen. Dan is de driehoek op lokaal of regionaal niveau in staat om een passende woon-en leefvisie te maken en die ook succesvol naar de praktijk te vertalen.’

Vroegtijdig nadenken

In het witboek wordt daarnaast gesteld dat ook de samenleving zelf aan zet is. Monique Cremers, bestuurslid bij ActiZ-lidorganisatie de Zorgcirkel: ‘Als je het zwart-wit stelt, doen we in Nederland nu niets aan ouderenzorg totdat er een crisis uitbreekt. Dan moet ineens alles. We moeten daarom vroegtijdig gaan nadenken over hoe we oud willen worden, welke keuzes we daarbij hebben, welke partijen ons daarbij kunnen helpen en welke verantwoordelijkheden we daar zelf bij hebben. Wanneer thuis wonen het uitgangspunt is, moeten we hier heel snel mee aan de slag.’

In het witboek staan diverse voorbeelden van alternatieve woonvormen en mogelijke scenario’s genoemd. Daarbij is zowel aandacht voor de noodzaak van aanpassingen in de woning en het gebruik van techniek, als voor het aanpassen van de woonomgeving. In het laatste geval is een koppeling tussen wonen, welzijn en zorg noodzakelijk.

Foto: Joost Brouwers