Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Werken Nieuws leestijd 1 min

Opnieuw meer medewerkers in verpleeghuizen

Link gekopieerd naar klembord

Opnieuw meer medewerkers in verpleeghuizen keyvisual

Verpleeghuiszorg - wandelde man met verzorgende

In 2019 is voor het tweede jaar op rij het aantal medewerkers in de verpleeghuissector gegroeid. Er kwamen 18.865 mensen bij. Dit was hard nodig en ActiZ is erg blij dat dit ondanks de krappe arbeidsmarkt gelukt is. Door de vergrijzing stijgt het aantal ouderen dat zorg nodig heeft snel en is de opgave groot om voldoende medewerkers te vinden én tegelijkertijd de kwaliteit in verpleeghuizen te waarborgen. Desondanks is de sector er in 2019 weer in geslaagd meer mensen aan te trekken.

Elke cliënt een ‘eigen’ medewerker

Per bewoner waren er meer medewerkers beschikbaar ten opzichte van het jaar daarvoor. Met een ratio van 0,98 had in 2019 bijna elke cliënt zijn ‘eigen’ medewerker. Een jaar hiervoor bedroeg deze ratio nog 0,92.

Meer aandacht voor welzijn, persoonsgerichte zorg en leerlingen

De totale organisatieomvang uitgedrukt in fte is in 2019 gegroeid met 9%. In totaal was het totale aantal fte in verpleeghuizen 129.448 fte. Daarnaast is er een groei te zien in het aantal medewerkers in absolute aantallen, in 2019 werkten er in totaal 222.462 mensen, 18.865 meer dan het jaar ervoor. Deze groei heeft zich doorgezet op elk kwalificatieniveau, maar vooral niveau 1 en 2 springen hierbij in het oog. In 2019 was er hiermee meer aandacht voor welzijn en persoonsgerichte zorg. Ook het aantal leerlingen is toegenomen. Steeds meer organisaties steken energie in het opleiden en begeleiden van nieuwe medewerkers.

Verder verbeteren

Er is ook ruimte voor verbetering. Met een gemiddeld percentage van 18% is de uitstroom in de sector hoog. Ondanks dat een deel daarvan toe te wijzen is aan pensionering en ruim de helft van de uitstromers wel behouden blijft voor de zorg, is het belangrijk om te blijven inzetten op het behoud van medewerkers. Iedereen blijven boeien en binden aan onze sector blijft prominent punt van aandacht voor zorgorganisaties. ActiZ blijft zich tevens inzetten voor het terugdringen van de administratieve lasten en de inzet van slimme technologieën die medewerkers ondersteunen.  

Kwaliteitskader

De sector is erin geslaagd om meer mensen, waaronder mensen met een andere opleiding te interesseren voor de zorg. Hiermee voldoet de sector aan de opdracht die gekoppeld is aan het beschikbaar stellen van de kwaliteitsgelden. Namelijk de inzet van extra zorgpersoneel ter verbetering van de kwaliteit in de verpleeghuiszorg.

COVID-19

De hiervoor genoemde resultaten kennen geen effect door de coronacrisis. De data stamt namelijk uit 2019, het jaar vóór de corona-uitbraken. Verwacht wordt dat dit effect wel zichtbaar zal zijn in de resultaten van het komende meetjaar 2020.  

Sinds 2018 zijn verpleeghuisorganisaties verplicht gegevens aan te leveren rondom personeelssamenstelling aan het Zorginstituut. Deze gegevens worden op organisatieniveau aangeleverd en gaan specifiek over cliënten die zorg ontvangen onder het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Om meer inzicht te krijgen in de personeelssamenstelling in 2019 heeft Dageraad Advies, in opdracht van ActiZ, een analyse gemaakt van deze gegevens. Het volledige rapport is hier te vinden.

Met deze analyse krijgen zorgorganisaties meer inzicht in de ontwikkelingen en trends in de branche. Zo kunnen we hen ondersteunen bij het komen tot een optimale personeelssamenstelling. Zorgorganisaties kunnen op dit terrein leren en ontwikkelen als ze weten hoe hun prestaties zich verhouden tot landelijke gemiddelden. Dit past binnen de opdrachten vanuit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

Bekijk hier het volledige rapport: