Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO IZA Duurzaamheid
Vernieuwers
Werken Innoveren leestijd 1 min

‘Onze Parkinson cliënten krijgen thuis dezelfde behandeling als in het ziekenhuis’

Kopieer de link
Link gekopieerd naar klembord
Antonius

Zorg thuis als het kan en in het ziekenhuis als het moet. Vanuit dit oogpunt zette Antonius, een thuiszorgorganisatie en ziekenhuis in één, een integraal team op voor cliënten met de ziekte van Parkinson. ‘ Zorgcontinuïteit wordt met dit integrale team gewaarborgd,’ vertelt Willie Boringa, verpleegkundig specialist Parkinson. Samen met Els Reeuwijk, programmamanager Juiste Zorg op de Juiste Plek en Lonnie de Jong, Parkinsonverpleegkundige thuis, vertellen zij aan ActiZ over deze samenwerking.

Integraal team met één aanspreekpunt

Om de zorg toekomstbestending te maken is het anders organiseren van zorg noodzakelijk. Goede samenwerking is hierbij belangrijker dan ooit. Bij Antonius zijn de professionals van het ziekenhuis en de professionals in de wijk deze samenwerking aangegaan. Sinds juli 2021 werkt Antonius met een integraal team Parkinson.

Waar voorheen enkel de neuroloog en de verpleegkundig consulent overleg met elkaar hadden over de Parkinsonpatiënten die de polikliniek bezochten, is er nu een integraal team. In dit team hebben de neuroloog, verpleegkundig specialist, verpleegkundig consulent ziekenhuis en de thuiszorg afstemming met elkaar. Die thuiszorgcomponent is een prachtige toegevoegde dimensie, omdat de zorg bij de patiënt thuis voortgezet kan worden. Zo hoeft er minder vaak een huisarts te worden geconsulteerd of wordt voorkomen dat patiënten opgenomen worden in het ziekenhuis. 

Over Antonius

Antonius is een thuiszorgorganisatie en een ziekenhuis in één. Antonius heeft ruim 30 thuiszorgteams in Zuidwest-Friesland waarbij ze cliënten helpen met verpleging, persoonlijke verzorging, nachtzorg én gespecialiseerde zorg. Daarnaast zijn er de ziekenhuizen in Emmeloord en Sneek, waar medisch-specialistische zorg wordt geboden en waar cliënten ook terecht kunnen op de polikliniek Parkinson.  

Programmamanager Reeuwijk vertelt: ‘Het aantal cliënten met Parkinson is de afgelopen jaren toegenomen en neemt nog meer toe. Dit was voor onze polikliniek echt een uitdaging, de werkdruk nam toe en er was onvoldoende personele bezetting. Daarnaast is bij de ziekte van Parkinson één aanspreekpunt voor de cliënt belangrijk omdat we werken met een multidisciplinair team. Dit team bestaat bijvoorbeeld uit een neuroloog, de huisarts en een fysiotherapeut. ‘Dit vraagt om een goede coördinatie. Op dat gebied maken we mooie stappen met dit integrale team’, vult verpleegkundig specialist Boringa aan.

Dit integrale team zorgt ervoor dat de zorg thuis en zorg in het ziekenhuis vloeiend in elkaar overlopen.

Willie Boringa

\

Verpleegkundig specialist Parkinson

Zorgcontinuïteit

Boringa: ‘Dit integrale team zorgt ervoor dat de zorg thuis en zorg in het ziekenhuis vloeiend in elkaar overlopen. Vooral voor mensen die in een latere fase van de ziekte moeizaam naar de polikliniek in het ziekenhuis kunnen komen. Ze hebben tegen die tijd al een band opgebouwd met de Parkinsonverpleegkundige thuis. En doordat de medewerkers van het ziekenhuis op de achtergrond blijven meedenken, voelen de cliënten vertrouwen. Cliënten waarderen dit en zorgcontinuïteit wordt op deze manier gewaarborgd.’

‘Daarnaast is het voor ons een meerwaarde dat wij over kennis beschikken wat betreft de thuissituatie van een cliënt. Parkinson cliënten kunnen niet altijd goed aangeven hoe het er thuis aan toe gaat. Neem bijvoorbeeld een alleenwonende cliënt met cognitieve problemen; de beleving van een cliënt kan in zo’n geval anders zijn dan de werkelijkheid. Door thuis mee te kijken, krijgen we toch een compleet beeld’, aldus Boringa.

De Jong kan als Parkinsonverpleegkundige thuis in het thuiszorg dossier kijken én het dossier van het ziekenhuis: ‘Dit maakt het een stuk makkelijker’, vertelt de Jong. ‘Maar een integraal dossier zou nóg fijner werken, die wens is er al jaren.

Antonius Zorg thuis Parkinson

Els Reeuwijk, Willie Boringa en Lonnie de Jong

Samenwerking

Boringa: ‘Het is echt en verrijking van je werk. En het is goed om zorgen met elkaar te kunnen delen en eens te vragen: hoe zou jij deze situatie aanpakken? Je kan veel van elkaars expertise leren.’ De Jong vult aan: ‘In het beginstadium kost het allemaal wat meer tijd, je moet echt investeren in een goede werkwijze. Het is pionieren wat we met elkaar doen: tijdrovend, maar wel erg leuk!’

De samenwerking met zorgorganisatie Patyna is een belangrijk onderdeel van het project. Patyna biedt zorg, welzijn en wonen aan ouderen in Friesland, op één van hun locaties of bij ouderen thuis. De verpleegkundig specialist Parkinson, in dit geval Boringa, werkt ook een aantal uren per week voor Patyna. Op deze wijze is sprake van samenwerking tussen verschillende organisaties. Boringa coördineert vanuit het integrale team alle Parkinsonzorg voor alle Parkinsonpatiënten uit de regio. Reeuwijk vertelt: ‘Op deze manier borgen we dat behandelafspraken die door het integrale team in gang gezet zijn, bij de desbetreffende zorglocatie een goed vervolg krijgen. Het uiteindelijke doel is dat er voor alle Parkinsonpatiënten in de regio één duidelijk aanspreekpunt is. Of de cliënt nu nog thuis woont of opgenomen is in een geriatrische revalidatiezorg instelling.’

Je moet echt investeren in een goede werkwijze.

Lonnie de Jong

\

Parkinsonverpleegkundige thuis

Het integrale team Parkinson werkt ook samen met huisartsen; het zogeheten Spinnaker traject. Boringa vertelt hierover: ‘Regelmatig kom ik samen met een groep huisartsen en de neuroloog. Welke zorg hoort bij de huisarts en welke zorg hoort bij de polikliniek? Deze vraag staat centraal. We spreken over de complexiteit van de aandoening en maken duidelijke werkafspraken, zodat de cliënt uiteindelijk de beste zorg krijgt.’

De toekomst

Team Parkinson is het eerste integrale team van Antonius én een succes. Reeuwijk verwacht dat er in de toekomst nog meer integrale teams gevormd gaan worden. ‘Denk bijvoorbeeld aan oncologie, waarbij we toedieningen thuis kunnen doen. Of wondzorg, waarbij we zien dat de integratie nu al gaande is.’

3 tips voor andere vernieuwers

Wil jouw organisatie ook een integraal team opzetten? 3 tips van Els, Lonnie en Willie om te starten:

  1. Begin bij de cliënt
    Waar heeft de cliënt behoefte aan? Wanneer je eerst bij de cliënt ophaalt waarom hij of zij betere zorgverlening nodig heeft, dan prikkelt dit het team nog meer om de beweging te maken. Vanuit dat perspectief heeft Antonius patiënten geïnterviewd en zijn zij met de input aan de slag gegaan met dit project. 
  2. Leer elkaar kennen
    Investeer in elkaar door eens mee te lopen met elkaar zodat je elkaars wereld beter begrijpt. Dit maakt het starten van een project en de toekomstige samenwerking makkelijker.
  3. Tijd en ruimte
    Dit integrale team heeft vanuit het management van Antonius voldoende ruimte en tijd gekregen om dit op te zetten. Het opstarten van een integraal team kost tijd, neem deze tijd ook.