Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Innoveren Nieuws leestijd 1 min

Onderzoek naar de impact van social designers binnen de ouderenzorg

Resultaten zijn tijdens de Dutch Design Week gepresenteerd.

Link gekopieerd naar klembord

Onderzoek naar de impact van social designers binnen de ouderenzorg keyvisual

Marieke Rietbergen presenteert resultaten onderzoek

ActiZ heeft in het voorjaar samen met DiG (Design Innovation Group) een onderzoek uitgevoerd naar de impact van social design trajecten binnen de ouderenzorg. Hiervoor zijn een honderdtal trajecten getraceerd waarin social designers en zorgorganisaties samenwerken. Het blijkt een grote uitdaging te zijn om van een goed concept naar een verandering met blijvende impact te komen. Daarom is er nu onderzoek gedaan naar de obstakels bij ‘het verder brengen’ en de implementatie van sociaal design in de ouderenzorg.

Wat is social design?

Steeds meer ontwerpers zetten hun creativiteit en denkwijze in om aan complexe maatschappelijke vraagstukken te werken. Tijdens het ontwerpproces staat de mens altijd centraal. Samen met de doelgroep en direct belanghebbenden zoekt de ontwerper naar passende, vaak praktische en creatieve (deel) oplossingen voor deze taaie vraagstukken om verandering teweeg te brengen voor het individu, in organisaties en in het systeem.

Meer dan 100 social designtrajecten

De ruim 100 trajecten zijn gerangschikt naar drie grote oplossingsrichtingen voor de ouderentoekomst. Denk hierbij aan de richting waarin wederkerigheid belangrijk is (ouderen blijven een actieve rol hebben), waar de buurt en de sociale omgeving voor een stevige context zorgen en waar ‘letterlijk’ minder handen nodig zijn in de zorg.

"In het onderzoeksrapport 'Impact van social designers in de ouderenzorg' worden de knelpunten en kansen belicht die social designers en zorgorganisaties in de ouderenzorg kunnen aangrijpen. De conclusies van het onderzoek zijn gerangschikt onder de volgende drie overkoepelende thema’s:

  • Hoe kom je van een project naar inbedding binnen de organisatie, waarbij zowel tijd, ruimte en geld van belang is?
  • Hoe kom je van inzicht naar onderzoek en impact?
  • Hoe kom je van enthousiasme naar een strategische keuze?

Een onderdeel van de conclusies uit het rapport zijn de kansen waarmee social design de trajecten verder kan brengen binnen de zorg(organisatie). Zoals bijvoorbeeld de gemeente in een vroeg stadium bij het project betrekken.

Waarom social design?

ActiZ en haar leden werken al langere tijd met social designers om nieuwe antwoorden en zienswijzen te ontwikkelen op het urgente vraagstuk in de ouderenzorg. Het tekort aan personeel en mantelzorgers wordt nog veel groter. En het aantal ouderen dat zorg nodig heeft, neemt ook fors toe. Hoe kunnen we de zorg voor en met ouderen dan organiseren?

Een urgent vraagstuk waarbij social designers kunnen helpen. En dat gebeurt (gelukkig) op steeds meer plekken. Op veel plekken in het land zijn namelijk nieuwe zorginitiatieven opgezet. Zorgorganisaties erkennen de meerwaarde van social design in hun organisatie. Meerdere projecten zouden op brede(re) schaal kunnen worden toegepast. Er is dus veel potentie. Daarom dit onderzoek met meer inzichten.

ActiZ op Dutch Design Week 2023

De belangrijkste conclusies en twee trajecten zijn gepresenteerd tijdens de ledendag van ActiZ op de Dutch Design Week afgelopen maand.