Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Werken Nieuws leestijd 1 min

Onderhandelaarsresultaat over verlenging CAO VVT

Link gekopieerd naar klembord

Onderhandelaarsresultaat over verlenging CAO VVT keyvisual

Werken 19

Werknemersverenigingen en werkgeversorganisaties hebben een overeenkomst bereikt over een verlenging van de cao voor de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg. Er zijn onder meer afspraken gemaakt over de mogelijkheid om te stoppen met werken na 45 dienstjaren en te sparen voor verlof: het BalansBudget. De gemaakte afspraken gelden onder voorbehoud van goedkeuring door de leden van de werkgevers- en werknemersorganisaties.

Verlenging CAO

De afgelopen periode vonden de gesprekken plaats tussen de delegaties van werkgeversorganisaties ActiZ en Zorgthuisnl en werknemersorganisaties FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn, FBZ en NU’91. De huidige cao voor de VVT loopt af per 31 augustus, de verlengde cao heeft een looptijd tot en met 31 december 2021. De gemaakte afspraken in de huidige cao, onder meer over verhoging van het salaris met 3 procent vanaf 1 juli dit jaar, blijven overeind.

Afspraken

Afgesproken is dat in september de werknemersorganisaties en werkgeversorganisaties gesprekken starten over een meerjarige cao. Daarin willen de partijen onder meer bezien hoe de achterstand van lonen in de zorg ten opzichte van de markt kan verbeteren. Ook conform het advies van het recente advies ‘Aan de slag voor de zorg’ van de SER over de arbeidsmarkt in de zorg. Andere afspraken zijn uitwerkingen uit de lopende cao, over stoppen met werken na 45 jaar en verlofsparen, zodat die snel gebruikt kunnen worden.
 

  • Stoppen met werken na 45 jaar 

    Mensen voor wie langer doorwerken te zwaar valt, kunnen na 45 dienstjaren stoppen met werken. Er is een regeling afgesproken voor mensen die minimaal 20 jaar gewerkt hebben in een zwaar beroep en aantoonbaar 45 jaar in zorg en welzijn gewerkt hebben. Om het gat tot aan de AOW-leeftijd te overbruggen betalen werkgevers een maandelijkse uitkering.

  • BalansBudget
    Vanaf 1 september mogen werknemers maximaal 100 weken (naar rato van het dienstverband) sparen. Met het BalansBudget kunnen werknemers tijd sparen om tijdelijk, in alle fasen van de loopbaan, minder of niet te werken of het werk af te bouwen aan het einde van de carrière. Dit bevordert de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. 

Huidige CAO

De huidige cao voor de VVT startte op 1 juli 2019 en loopt af op 31 augustus 2021. Die afspraken betekenden onder meer een loonstijging van 7,43 procent in twee jaar: 3,5 procent per 1 juni 2020 en 3 procent per 1 juli 2021 en een verhoging van de eindejaarsuitkering met 0,93 procent in 2019 naar een volledige dertiende maand.

Vind hier het onderhandelaarsresultaat

Mijn ActiZ

Meer informatie voor ActiZ-leden

ActiZ organiseert op 2 juli een webinar over Duurzame Inzetbaarheid en de regeling 45 jaar.