Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Financieren Nieuws leestijd 1 min

Nieuwe coalitie zet geschrapte bezuinigingen op verpleeghuiszorg door

Brief van ActiZ aan formateur Van Zwol

Link gekopieerd naar klembord

Nieuwe coalitie zet geschrapte bezuinigingen op verpleeghuiszorg door keyvisual

formateur Richard van Zwol

Tweede Kamer

Op 16 mei is het Hoofdlijnenakkoord ‘Hoop, lef en trots’ gepresenteerd. Bij de presentatie van het akkoord werd gesproken over investeringen in de zorg voor ouderen. Het tegendeel blijkt helaas waar. De uitgestelde bezuinigen van het kabinet Rutte 4 worden door de nieuwe coalitie alsnog uitgevoerd ziet ActiZ, branchevereniging van zorgorganisaties. In een brief aan de formateur Van Zwol vraagt ActiZ om duidelijkheid.

Bijna 700 miljoen euro minder in 2025

ActiZ miste in een eerste reactie op het hoofdlijnenakkoord een bredere visie op de zorg voor ouderen in het licht van de vergrijzende samenleving. Dit vertaalt zich ook in het niet terugdraaien van de bezuinigingen op de ouderenzorg. Bij de presentatie van het hoofdlijnenakkoord is aangegeven dat vanaf 2027 600 miljoen extra beschikbaar komt voor zorg aan ouderen in de Wlz. ‘We investeren in de ouderenzorg’, stelden de formatiepartners. Dat laatste is echter niet het geval. In de budgettaire bijlage bij het hoofdlijnenakkoord staat geen bedrag opgenomen voor het schrappen van de bezuinigingen van Rutte 4. Dit betekent dat voor 2025 dat er bijna 700 miljoen euro minder beschikbaar is voor langdurige ouderenzorg. Of dit de bedoeling is van de formerende partijen en hoe zij deze bezuinigingen willen realiseren is onduidelijk. ActiZ-voorzitter Anneke Westerlaken: ’In onze brief aan de formateur vragen we de formerende partijen of onze interpretatie juist is dat de bezuinigingen voor 2025 alsnog worden ingevoerd.’

Bezuinigingen door Rutte4 eerder geschrapt vanwege ontbreken beleid

Dat de formerende partijen de geplande bezuinigingen doorzetten is verrassend omdat de Tweede Kamer op initiatief van de PVV onlangs unaniem stemde voor het controversieel verklaren van de Kamerbrief die de bezuinigingen voor 2025 betrof. Ondanks dit duidelijke signaal van de Tweede Kamer hebben de formerende partijen geen maatregel genomen om de begrotingsstanden hierop aan te passen. ‘De bezuiniging van bijna 700 miljoen lijkt dus overeind te blijven’. In de week van 4 juni behandelt de Tweede Kamer de Voorjaarsnota. ActiZ hoopt dan ook op meer duidelijkheid en financiële zekerheid voor de nabije toekomst. 

Toekomst ouderenzorg

ActiZ hoopt met het nieuwe kabinet samen te kunnen werken aan een integrale aanpak van het vergrijzingsvraagstuk. De vergrijzing die in Nederland gaande is, wordt genoemd in het hoofdlijnenakkoord. Maar de branchevereniging mist een bredere visie op het toegankelijk houden van de zorg voor ouderen en chronische zieken. En er wordt weer geen extra geld uitgetrokken voor lonen in de zorg. 

‘Vergrijzing werkt dubbel in de ouderenzorg: waar een derde van de medewerkers binnenkort met pensioen gaat, maar er wel veel meer cliënten verwacht worden’, aldus Westerlaken. ‘Het is uit de plannen van PVV, VVD, NSC en BBB nog niet goed af te leiden hoe het kabinet de kloof tussen de almaar stijgende vraag naar zorg en het beperkte aanbod van zorg wil overbruggen’, constateert voorzitter Westerlaken. ‘Terwijl dat hét maatschappelijke dilemma rond de zorg voor ouderen is.’