Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Wonen Nieuws leestijd 1 min

Nieuwe cijfers personeelssamenstelling verpleeghuizen: 'Wat je in de samenleving ziet, zie je ook terug op de werkvloer'

Link gekopieerd naar klembord

Nieuwe cijfers personeelssamenstelling verpleeghuizen: 'Wat je in de samenleving ziet, zie je ook terug op de werkvloer' keyvisual

Zorgverlener helpt man uit rolstoel

Het aantal medewerkers in de verpleeghuissector is in 2021 weer gegroeid ten opzichte van voorgaande jaren. Ook het gemiddeld aantal FTE per cliënt is toegenomen. Dat de sector er weer in is geslaagd om meer mensen aan te trekken is mooi. Maar met de maatregelen van het kabinet in combinatie met de vergrijzingsgolf die op ons afkomt, moeten we anders gaan kijken naar de inzet van medewerkers en de verdeling over cliënten. Anja Jonkers en Jolanda Meijer, beide lid van de kerngroep Wonen & Zorg bij ActiZ, duiden enkele cijfers uit het onderzoek.

Personeelssamenstelling verpleeghuizen 2021

ActiZ kijkt elk jaar naar de ontwikkeling van de personeelssamenstelling in verpleeghuizen. Sinds 2018 moeten verpleeghuisorganisaties verplicht gegevens hierover aanleveren aan het Zorginstituut. In opdracht van ActiZ, analyseert Dageraad advies deze gegevens. Ook dit jaar is het aantal medewerkers in verpleeghuizen gegroeid. In totaal kwamen er 16.500 medewerkers bij. Met een stijging naar 1,07 in 2021 (in 2020 was het 1,04) zien we ook dit jaar dat het aantal medewerkers per bewoner is gestegen. Nog steeds heeft iedere bewoner dus gemiddeld een ‘eigen’ medewerker. Ook het aantal leerlingen nam toe. Gemiddeld was in 2021 9 procent van de ingezette medewerkers leerling, dit was in 2018 nog 6 procent.

Grote uitstroom

Het gemiddelde uitstroompercentage was in 2021 19,6 %. Dat is hoog, en ook hoger dan in voorgaande jaren. Toch is Jolanda Meijer, bestuurder bij Stichting Ouderenzorg Noord-Beveland, hier niet pessimistisch over. ‘Het is belangrijk dat we dit cijfer juist duiden. Bijna 20% uitstroom lijkt veel, maar mensen vertrekken over het algemeen niet omdat ze het werk niet leuk vinden maar vanwege hun pensioen.

Daarnaast blijven de meeste mensen die vertrekken bij hun werkgever wel binnen de sector.’ Uit het eerder verschenen Branchebeeld 2021 bleek dat medewerkers in de VVT-sector trots zijn op hun zinvolle werk en een gemiddeld cijfer van 8,9 geven. ‘Ondanks dat de werkdruk hoog is, gaven zorgmedewerkers aan gemotiveerd te blijven’, aldus Meijer.

Portret Jolanda Meijer

Jolanda Meijer

Mobiliteit zorgt voor nieuwe energie

‘Als werkgever is het natuurlijk jammer als medewerkers vertrekken, zeker met de personeelstekorten die er zijn. Maar zolang ze in de ouderenzorg blijven, zie ik dat toch ook als een positieve ontwikkeling. Nieuwe mensen brengen ook nieuwe energie en inzichten, en dat is goed voor iedere organisatie. Mobiliteit is belangrijk en zeker als je jonge mensen in de sector wilt aantrekken en behouden, moeten hier voldoende mogelijkheden voor zijn.’

Minder vrijwilligers

Het gemiddeld aantal vrijwilligers per medewerker is met 6% gedaald. ‘Dat is een forse afname en ook zorgwekkend,’ vindt Anja Jonkers. ‘Informele zorg krijgt een steeds grotere rol bij het opvangen van de toekomstige zorgvraag. Ouderen wonen steeds langer thuis en mantelzorgtaken gaan alleen nog maar toenemen. 
Een groot deel van de medewerkers in de zorg zijn ook mantelzorger, dat betekent een dubbele belasting. Die rekening komt ergens te liggen. We horen, zien en voelen dat medewerkers het zwaar hebben. Tel daar de hoge werkdruk en de financiële situatie bij op - loon dat achterblijft, hoge energiekosten en de inflatie. Dat alles leidt tot een hoog verzuim. Ik maak me daar persoonlijk zorgen over, maar het is ook een maatschappelijke zorg. We hebben iedereen hard nodig.’

'Het is ook een maatschappelijke zorg. We hebben iedereen hard nodig.'

Anja Jonkers \

Lid ActiZ-kerngroep Wonen & Zorg

Jonge medewerkers

Wat voor beide bestuurders voelt als een recente ontwikkeling, is de mentale toestand van jonge medewerkers. ‘Ook dat de jonge mensen het lastig hebben zien we terug. Hoe begeleid je die groep? We moeten als werkgevers goed naar het generatievraagstuk kijken. De nieuwe generaties staan anders in het leven en kijken anders naar werk,’ aldus Jolanda Meijer. ‘Laten we daar dan ook rekening mee houden, want we willen juist die groep ook bereiken.’

Mijn ActiZ

Voor leden van ActiZ: Kijk op Data

Op Kijk op Data worden actuele feiten en cijfers van de sector gepresenteerd in heldere visuals, beschikbaar voor leden van ActiZ. Er zijn dashboards met verschillende onderwerpen beschikbaar. In het ActiZ-dashboard ‘Kijk op Verpleeghuiszorg’ zijn de kwaliteitsgegevens die de verpleeghuiszorg jaarlijks aanlevert op een interactieve manier te bekijken. Dit dashboard geeft inzicht in de trends in de tijd en biedt mooie vergelijkingsmogelijkheden voor zorgorganisaties.