Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Nieuws leestijd 1 min

Met goede preventie hoeft meer zorg niet altijd het antwoord te zijn

Link gekopieerd naar klembord

Met goede preventie hoeft meer zorg niet altijd het antwoord te zijn keyvisual

Huishoudelijke hulp sociaal contact

Nederlanders streven ernaar om zo lang mogelijk fit en vitaal oud te worden. Het liefst in hun eigen huis en omgeving. Als samenleving staan we voor de uitdaging om met gerichte preventie het welzijn en de gezondheid van ouderen in de wijk, buurt of dorp te versterken. De Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en sport debatteert op 16 mei over het thema leefstijlpreventie. Branchevereniging ActiZ pleit ervoor om preventie een duidelijke plek te geven in het beleid met voldoende financiering.

Preventie in het sociaal domein

Het sociaal domein is niet het enige, maar wel een belangrijk domein voor preventie. Een stevige sociale basis kan namelijk veel vragen opvangen zonder dat deze uitmonden in een geïndiceerde vraag naar zorg. Omgekeerd kan het burgers en hun netwerk helpen de regie te behouden. ActiZ ziet daarom graag dat het sociaal domein meer erkenning krijgt als basis voor preventie en dat gemeenten meer preventieve initiatieven opzetten en financieren. Helaas is nu in de praktijk nog te vaak het geval dat dit niet in elke gemeente gebeurt en als dat wel het geval is, niet structureel. Ook zijn er grote verschillen tussen gemeenten in de mate waarin wordt geïnvesteerd in het sociaal domein. Dit leidt tot onzekerheid op de lange termijn.

Binnen het sociaal domein zijn er eenvoudige vormen van ondersteuning, zoals bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, dagbesteding en thuisbegeleiding, die op zichzelf preventief werken. Een mooi praktijkvoorbeeld van hoe preventie in de huishoudelijk hulp kan helpen bij het voorkomen van latere zorgvragen is de recente zorginnovatie van Tzorg. 

Wijkgerichte preventie 

ActiZ ziet ook graag dat wijkgerichte preventie erkenning krijgt als onderdeel van de wijk en het werk van de wijkverpleegkundige. Deze vorm van preventie richt zich op het versterken van de gezondheid en het welzijn van bewoners in een wijk, buurt of dorp. Wijkverpleegkundigen kunnen tijdig en proactief inspelen op gezondheidsrisico's in de wijk door samen met andere partijen activiteiten te ontwikkelen. Denk hierbij aan thema's zoals overgewicht/obesitas, ondergewicht, eenzaamheid en valgevaar. 

Zo wordt niet gewacht tot er een zorgvraag ontstaat, maar wordt proactief vooruit gekeken naar hoe deze vraag kan worden voorkomen. Dit zorgt niet alleen voor een betere verdeling van het schaarse zorgaanbod, maar ook voor meer werkplezier bij wijkverpleegkundigen. Wijkgerichte preventie kent echter op financieringsvlak grote knelpunten. Hoewel wijkgerichte preventie deel uitmaakt van het takenpakket van wijkverpleegkundigen, wordt het niet of onvoldoende bekostigd door verzekeraars.