Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Werken Vernieuwers leestijd 1 min

Eenduidige signalering helpt Tzorg bij het bieden van preventie

Link gekopieerd naar klembord

Eenduidige signalering helpt Tzorg bij het bieden van preventie keyvisual

Martine Frentz van Tzorg

Het begon bij Tzorg met een constatering. Waarom is signalering een belangrijk onderdeel van hulp bij het huishouden, maar hebben we er eigenlijk nog onvoldoende zicht op? Programmamanager Innovatie bij Tzorg, Martine Frentz, ging ermee aan de slag en nu is signalering een vast onderdeel in de app die alle 13.000 hulpen bij het huishouden in hun broekzak hebben zitten. ‘Zo ontstaat er meer inzicht om gericht preventie te bieden en mensen te helpen bij het behouden of zelfs vergroten van zelfredzaamheid. Én kan het wellicht een belangrijke rol vervullen bij het voorkomen van zwaardere (medische) zorg.’

Praktijkvoorbeelden preventie

Dit artikel is een voorpublicatie. Later dit jaar verschijnt een overzicht met meer praktijkvoorbeelden rond preventie vanuit de ouderenzorg. 

‘De kracht van hulp bij het huishouden is dat we bij al onze cliënten daadwerkelijk fysiek achter de voordeur komen’, vertelt Martine Frentz. Naast huishoudelijke taken die horen bij het behoud van zelfstandigheid van mensen, is signalering een belangrijke rol voor de thuishulpen. ‘Doordat er iemand over de vloer komt die mensen leert kennen, kunnen er ook zaken opvallen die veranderen. Bijvoorbeeld wanneer er steeds vaker producten in de koelkast staan die over de datum zijn. Of wanneer het lopen moeilijker gaat, maar er ook veel losse kleden of snoeren in het huis liggen.’ Met dergelijke signalen wil Tzorg iets doen. 

Signalering stroomlijnen 

Signalen werden op verschillende manieren gerapporteerd. Het ging soms per app-berichten, via mailtjes, op briefjes of in een telefonische overdracht. ‘Die grote verscheidenheid maakte het moeilijk om signalen gericht op te volgen, of om er grotere lijnen in te herkennen’, legt Frentz uit. ‘Door signalering onderdeel te laten zijn van de Jip-app van Tzorg die medewerkers toch al gebruiken voor bijvoorbeeld hun rooster en loonstroken, hebben we het kunnen stroomlijnen. Dat biedt eenduidigere signalering en veel meer inzicht, ook bijvoorbeeld in eerdere signalen over iemands situatie, wat een grote wens was van thuishulpen en zorgcoördinatoren.’ Eenduidige signalering is ook een belangrijke stap om vanuit relevant datamanagement voorspellende waarden te kunnen doen.  

Hulp bij huishouden 

Moeite met het schoon en leefbaar houden van het huis? Of het opmaken van het bed? Wanneer iemand dit niet meer zelf of met hulp van mensen uit de omgeving kan, dan kunnen mensen via de gemeente hulp krijgen bij het huishouden. Het doel van hulp bij het huishouden is dat mensen in een schoon huis wonen en zelfstandigheid bewaren. Hulp bij het huishouden wordt door gemeenten betaald vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning, inwoners die ervoor in aanmerking betalen een eigen bijdrage. 

Beeld uit de app van Tzorg

beeld uit de app van Tzorg

Van signaal naar preventie

Signalen komen via de app binnen bij een zorgcoördinator. Die krijgt nu eenduidigere signalen binnen en dat helpt bij de opvolging. Is er een telefoontje naar de gemeente nodig? Is overleg met de thuiszorg nodig of met familie? Frentz hoopt voor de toekomst op meer: ‘Het zou mooi zijn wanneer we zo ook informatie op wijkniveau krijgen die gemeenten kan helpen. Zien we bijvoorbeeld veel signalen rond ondervoeding of eenzaamheid in een wijk, dan kan de gemeente daar in die wijk op inspelen met voorlichting of een specifiek aanbod van passende diensten.     

Pluspunten van signalering in de app:

  • Signalering is duidelijker onderdeel van het reguliere werk: zowel voor thuishulpen als voor de opdrachtgevende gemeenten. 
  • Stroomlijning van signalen zorgt voor betere opvolging door zorgcoördinatoren en opbouw van data voor meer inzicht op wijkniveau. 
  • Heldere en overzichtelijke registratie van signalering maakt overdrachten eenvoudiger en geeft meer inzicht in ontwikkeling van iemand en zijn of haar leefwereld. 

Aandachtspunten bij de ontwikkeling van de signaleringsfunctie:

  • Het is belangrijk aan te sluiten bij de wensen en behoeftes van de mensen die ermee moeten gaan werken of die er profijt van gaan hebben. Tzorg heeft ervoor gezorgd dat het eenvoudig en makkelijk te gebruiken via de al bestaande en bij thuishulpen bekende app van Tzorg en dat duidelijk is hoe het helpt bij het werk van zorgcoördinatoren. 
  • Tzorg heeft veel aandacht besteed aan privacyaspecten. Medische informatie mag je niet zo maar registreren of opslaan, maar het bleek dat in het dagelijks taalgebruik bij signalering dit al wel snel gebeurt. Dit is ondervangen door een vaste keuze aan woorden om signalen te registreren. Helaas betekende dit ook dat een open veld om context aan te kunnen geven, een wens van thuishulpen, nu nog niet kan. In de doorontwikkeling hoop Tzorg dit te ondervangen door wellicht met hulp van artificial intelligence medische termen eruit te  filteren om aan de AVG te voldoen.