Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Werken Nieuws leestijd 1 min

Kwaliteitsstandaard geriatrische revalidatie in de maak

Link gekopieerd naar klembord

Kwaliteitsstandaard geriatrische revalidatie in de maak keyvisual

Rollator

De zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken tussen thuis en het ziekenhuis in, de kortdurende herstelgerichte zorg, is gebaat bij een landelijke kwaliteitsstandaard. Dat blijkt uit een programmeringsstudie van het Consortium Geriatrische Revalidatie, een samenwerkingsverband van ActiZ, Verenso, kaderartsen geriatrische revalidatie Amsterdam UMC, LUMC, Universiteit Maastricht en Universiteit Tilburg. Een landelijke kwaliteitsstandaard zal onder meer de huidige praktijkvariatie verminderen, verwacht het Consortium.

Tweesporenbeleid

Binnen de programmeringsstudie is gewerkt aan een breed gedragen ontwikkelagenda voor een praktisch bruikbare én een goed onderbouwde overkoepelende kwaliteitsstandaard voor de kortdurende herstelgerichte zorg bestaande uit geriatrische revalidatie en eerstelijnsverblijf. Op basis van de resultaten van deze programmeringsstudie is het advies om een tweesporenbeleid te volgen waarbij op de korte termijn een aantal ‘voorlopige standaard beschrijvingen van goede zorg’ ontwikkeld worden op basis van bestaande best practices.

Dit betreft drie basis (generieke revalidatie en herstel, cognitie, observatie en diagnostiek) en drie doelgroep specifieke (CVA, Trauma, Amputatie) beschrijvingen van goede zorg. Voor deze drie doelgroepen is gekozen omdat hiervoor al voldoende bruikbare best practices beschikbaar zijn, maar nog geen landelijke standaard. Voor hartfalen en generieke geriatrische hartrevalidatie zijn nog onvoldoende best practices beschikbaar. Voor de wat langere termijn komen vier thema’s naar voren waarop doorontwikkeling gewenst is, namelijk: definitieve standaard beschrijvingen van goede zorg (basis en doelgroep-specifiek); revalidatieklimaat en interdisciplinair revalidatieteam; triage en regionale samenwerkingsafspraken en meetinstrumenten en kwaliteitsindicatoren.

Dit zijn randvoorwaarden die we nodig hebben om de zorgcontinuïteit nu en in de toekomst te borgen

Ronald Schmidt \

ActiZ-bestuurder

Reactie ActiZ

ActiZ branchevereniging van zorgorganisatie is blij met studie. ActiZ-bestuurder Ronald Schmidt, tevens lid van het Consortium: ‘Dit zijn randvoorwaarden die we nodig hebben om de zorgcontinuïteit nu en in de toekomst te borgen. Herstelzorg zoals geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf zijn van groot belang in het bewerkstelligen dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. Ook na ziekte of trauma. Volgens Schmidt helpt een kwaliteitsstandaard in de verdere professionalisering en draagt het bij aan de juiste zorg op de juiste plek.’

Lees hieronder het volledige rapport: Onderweg Naar Beter