Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

IT Infrastructuur Bijeenkomst leestijd 1 min

Intercollegiaal overleg voor CIO’s, ICT- en informatiemanagers

Schrijf je uiterlijk 9 augustus 2024 in voor het seizoen 2024/2025!

Link gekopieerd naar klembord

Intercollegiaal overleg voor CIO’s, ICT- en informatiemanagers keyvisual

Dame zit te videobellen achter een groot beeldscherm

Ben jij degene die verantwoordelijk is voor de ICT- en informatiestrategie en aanpak in jouw organisatie? Houd jij je bezig met de grote lijnen van de ICT infrastructuur, applicatiemanagement en informatiehuishouding op managementniveau? En heb jij ook behoefte om te sparren met collega’s, niet alleen over de te gebruiken technologie, maar ook over hoe jij dat aanpakt in je organisatie? Dan is intercollegiaal overleg wellicht iets voor jou: met en van elkaar leren over hoe je toewerkt naar een moderne en innovatieve organisatie, over je eigen rol in de organisatie, en hoe je komt tot goede resultaten.

De ActiZ Academie faciliteert intercollegiaal overleg tussen de strategisch verantwoordelijken voor ICT die binnen hun eigen organisatie onvoldoende sparringpartners hebben. Je gaat met elkaar in gesprek over jouw aanpak, je dilemma’s, en de nieuwe rol van innovatie, ICT- en informatiemanagement in de VVT en hoe je daar richting aan geeft. Doel is een netwerk te faciliteren waarmee je kunt sparren over je eigen leerproces en aanpak.

Hoe doen we dat: 

Jij schrijft je in voor intercollegiaal overleg voor het seizoen 2024/2025. Wij stellen uit alle inschrijvingen groepen samen van minimaal 5 tot maximaal 10 personen. Met de groep personen waarmee je bent ingedeeld, vorm je een jaar lang een vaste groep. Jullie gaan met elkaar het commitment aan om samen te leren van elkaar door intercollegiale uitwisseling.

Wat doet de ActiZ Academie?

 • Samenstellen van de groep waarmee je een jaar optrekt. Daarbij kijken we voor zover mogelijk naar regio, en een diversiteit qua ervaring, leeftijd en achtergrond.
 • We faciliteren je groep met:
  • een voorbeeldplanning;
  • vier (online) plenaire sessies gedurende het jaar als input voor jullie sessies met een diversiteit aan gasten.
 • We houden contact via mail. Daarnaast kun je contact met ons opnemen als er een probleem is. We proberen het dan samen met je op te lossen, voor zover mogelijk.

Wat doe je zelf?

 • Je maakt met je eigen groep de definitieve planning en afspraken. Je bent als groep zelf verantwoordelijk dat je bij elkaar komt.
 • Je bepaalt dus zelf hoe vaak, waar/hoe, en hoe lang je als groep bij elkaar komt.
 • Je bepaalt als groep zelf je eigen regels, het onderwerp en de aanpak van je bijeenkomst. Je kunt daarbij uiteraard gebruik maken van de input die je krijgt vanuit de Academie, maar dit is zeker niet verplicht.

Wat verwachten we van jou?

Als je deelneemt, verwachten we een jaar lang commitment: je bent aanwezig op de afgesproken bijeenkomsten en maakt het jaar af met jouw groep. Daarnaast verwachten we dat je zelfredzaam bent als groep: je neemt zelf initiatief en zorgt voor een goed proces tijdens bijeenkomsten.

Voor wie?

Dit programma is bedoeld voor degenen die verantwoordelijk zijn voor de ICT- en informatiestrategie en aanpak in de organisatie. Jij bent degene die functioneert op het managementniveau voor de grote lijnen van de ICT infrastructuur, applicatiemanagement en informatiehuishouding. Rollen/functies als helpdeskmedewerker, projectleider, applicatiebeheerder, functioneel beheerder, digi-coach, en key-user behoren niet tot de doelgroep omdat deze (over het algemeen genomen) niet op strategisch niveau verantwoordelijke zijn.

Je kunt alleen deelnemen als je organisatie lid is van ActiZ.

Wanneer en waar?

 • Je kunt je inschrijven tot en met 9 augustus 2024.
 • Inschrijvingstermijn voorbij? Neem even contact op via academie@actiz.nl of er nog mogelijkheden zijn)
 • Half augustus ontvang je van ons de groepsindeling.

De plenaire groepsbijeenkomsten zijn op:

 • Donderdag 3 oktober 2024 - 9.30 -11.00 uur (Online)
 • Donderdag 9 januari 2025 - 9.30 – 11.00 (Online)
 • Donderdag 20 maart 2025 - 9.30 -11.00 uur (Online)
 • Donderdag 5 juni 2025 - 9.30 -11.00 uur (Online)
 • We gaan in de voorbeeldplanning uit van een groepsbijeenkomst per zes weken.

 

Kosten?

Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname. Wel is vereist dat je organisatie lid is van ActiZ en je tot de doelgroep hoort.