Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Werken Nieuws leestijd 1 min

Hoe worden mensen geënthousiasmeerd om te werken in de zorg?

Analyse van de verkiezingsprogramma's 2023

Link gekopieerd naar klembord

Hoe worden mensen geënthousiasmeerd om te werken in de zorg? keyvisual

Hoe worden mensen geënthousiasmeerd om te werken in de zorg?

Op 22 november gaat Nederland naar de stembus. Maar hoe denken politieke partijen over de toekomst van de ouderenzorg? Om hier antwoord op te geven heeft ActiZ de verkiezingsprogramma’s geanalyseerd, aan de hand van zes vragen op het thema ouderenzorg. De komende periode wordt telkens een vraag over toekomstbestendige ouderenzorg uitgelicht en van duiding voorzien. Met vandaag de vraag: Hoe worden mensen geënthousiasmeerd om te werken in de zorg?

Beloon zorgmedewerkers beter 

Onze zorgprofessionals houden de zorg draaiend, ondanks alle personele krapte en de steeds complexere zorgvraag. Desondanks verdienen zorgmedewerkers in de ouderenzorg, ondanks een verbeterde CAO, nog steeds fors minder salaris (gemiddeld 6%) dan mensen met een vergelijkbaar opleidingsniveau in de publieke en commerciële sector. 

ActiZ wil dat er in de komende kabinetsperiode geld wordt vrijgemaakt om zorgmedewerkers fatsoenlijk te belonen. Beloon medewerkers ook met vertrouwen. Een (wijk)verpleegkundige besteedt ongeveer 30 procent van de tijd aan administratie. En ondanks vele verbeterprogramma’s en goede voornemens zijn er de afgelopen jaren weinig noemenswaardige resultaten geboekt om dit terug te dringen. Geef hun vertrouwen en belast de medewerkers niet met externe verantwoordingslast om schijnzekerheid te faciliteren. Administratie moet alleen dienen om veiligheid en continuïteit van zorg te borgen en om de uitgaven op hoofdlijnen te verantwoorden. 

Wat staat er in de verkiezingsprogramma’s over… Hoe worden mensen geënthousiasmeerd om te werken in de zorg?

 • VVD, BBB, PVV en CDA spreken algemeen over een verhoging van het minimumloon. Andere partijen gaan voor een specifiek bedrag. VOLT streeft naar 14 euro. PvdA en SP en PvdD naar 16 euro en D66 naar 17,60 in 2028.
   
 • GroenLinks/PvdA, VOLT en BBB willen de loonachterstand van verpleegkundigen ongedaan maken door de salarissen in de verpleeghuizen en de thuiszorg op zijn minst weer aan te sluiten bij andere sectoren. VVD kiest, als er ruimte is voor een salarisverhoging, voor de middengroepen en willen een aparte arbeidsvoorwaardenregeling voor verpleegkundigen en verzorgenden. Verder spreken FvD, CDA, PvdD en SGP over een forse salarisverhoging en betere arbeidsvoorwaarden.  
   
 • Over de hele linie is een beweging te zien om iets te doen aan de administratieve lastendruk in de zorg. De partijen hebben allen hun eigen ideeën hiervoor. VVD wil bijvoorbeeld landelijke regie om de zorg stevig te vereenvoudigen en kiezen er net als het CDA en SGP voor om verantwoordingsregels terug te dringen. GroenLinks/PvdA wil alleen nog verantwoording die nodig is voor het tegengaan van zorgfraude. Verder gaan de PVV, FvD, NSC, BBB en SP voor het stevig terugdringen van administratie en bureaucratie. PvdD komt met een taskforce die verspilling in de zorg op alle fronten moet tegengaan. D66 kiest voor het principe ‘waar er een regel bij komt, moet er ook één weg’. VOLT wil kwaliteitsdata gebruiken om administratieve lasten terug te dringen. 
   
 • GroenLinks/PvdA, CDA, ChristenUnie, SGP, VOLT, NSC en BBB willen allemaal dat er een maximum wordt gesteld aan het aantal ZZP’ers in zorgfuncties. Ook willen zij het werken in loondienst aantrekkelijker maken. 
   
 • D66 wil slimmer opleiden, bijvoorbeeld modulair opleiden voor de acute zorg. VOLT schaft het collegegeld voor de zorg- en welzijnssector af. Ook SGP en GroenLinks/PvdA kiezen voor extra investeren in scholing en training. NSC komt met een sectorbreed opleidingsaanbod voor de ontwikkeling van professionals, beleidsmakers en onderzoekers, gepaard met een lagere drempel voor zij-instromers. 
   
 • Overige plannen om mensen te enthousiasmeren voor de zorg zijn bijvoorbeeld het plan van D66 om het uitwisselen van personeel tussen zorgorganisaties in een regio makkelijker te maken. VVD wil een meer-urenbonus. Ook de PVV wil het aantrekkelijker maken voor de zorgwerknemers om meer uren te werken. VOLT kijkt naar de mogelijkheden voor zorgpersoneel om ook buiten de eigen landsgrenzen (binnen de EU) te werken. 

Voor een overzicht van alle de plannen van politieke partijen over hoe mensen langer thuis kunnen wonen, ga je via de onderstaande link naar de volledige analyse van de verkiezingsprogramma’s.

Meer weten over de verkiezingen?

De collectie Verkiezingen bundelt in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november relevante informatie omtrent politieke partijen, hun standpunten en actueel nieuws.