Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Werken Nieuws leestijd 1 min

‘Goed om van elkaar te weten waar we bij praktijktuin Wzd tegenaan lopen’

Deelnemers praktijktuinen Wet zorg en dwang in de thuissituatie delen ervaringen

Link gekopieerd naar klembord

‘Goed om van elkaar te weten waar we bij praktijktuin Wzd tegenaan lopen’ keyvisual

Wijkverpleging

Ervaringen delen en elkaar inspireren. Dat was het doel van de eerste bijeenkomst eind oktober van deelnemers aan de praktijktuinen Wet zorg en dwang. In zes regio’s in het land worden ervaringen opgedaan met de Wet zorg en dwang in de thuissituatie en het voorkomen van onvrijwillige zorg voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking. Tijdens een bijeenkomst bespraken de verschillende regio’s hun ervaringen en aanbevelingen.

Verschillende fases

De deelnemende organisaties zijn allemaal gestart met de praktijktuin, maar bevinden zich in verschillende fases. Zo bouwt ZorgSpectrum in de regio Houten verder op het al bestaande samenwerkingsverband tussen verschillende zorgaanbieders: DuurSaam Houten. In de regio Deventer is een hele nieuwe regionale organisatie gestart waarin zorgaanbieders in de vvt samenwerken met gemeenten en ggz-instellingen onder de naam Salland United.

Er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt over onder meer toeleiding, opnamecapaciteit en doorplaatsingen. Zorgorganisatie Opella maakt samenwerkingsafspraken met huisartsen en doet dit in een meer stedelijk gebied (Wageningen) en in een dorp (Lunteren). Die verschillende settingen maken dat er op de ene plek wijkverpleegkundige teams moeten samenwerken met veel huisartsen en op de andere plek met maar een paar. In beide situaties is een verpleeghuislocatie in de buurt.

De praktijktuinen WZD

De praktijktuinen zijn een pilot van de Regiegroep Extramurale Wzd, bestaande uit ActiZ, Alzheimer Nederland, Dementie Netwerk Nederland, InEen/LHV, LOC Waardevolle Zorg, NZa, V&VN, VWS en ZorgthuisNL. Vanuit de verpleging-, verzorging- en thuiszorg zijn de volgende zorgorganisaties betrokken: Opella, ZorgSpectrum, Argos Zorggroep/Zonnehuisgroep/Careyn, Evean, Salland United (VVT-aanbieders in de regio Deventer) en de Zorggroep (Noord- en Midden-Limburg).

Bekijk hier meer informatie over de verschillende praktijktuinen:

In 2020 is vanuit een nieuwe samenwerking Salland United gestart met de implementatie van de Wzd door de zorgaanbieders in samenwerking met gemeenten en ggz-instellingen.

In de praktijktuin van de regio Noord- en Midden-Limburg werkt zorgorganisatie De Zorggroep samen met verschillende vvt-organisaties en onder andere de huisartsencoöperatie, individuele huisartsen(praktijken), thuiszorg, Veilig Thuis en niet te vergeten de trajectbegeleiders Hulp bij Dementie.

Onder aanvoering van zorgorganisaties ZorgSpectrum is de praktijktuin gestart binnen het bestaande samenwerkingsverband DuurSaam Houten. Bedoeling is deze ook uit te rollen in de gemeenten Nieuwegein en Vijfheerenlanden.

In het Rijnmond-gebied is de Argos Zorggroep actief in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Spijkenisse, Hoogvliet, Poortugaal en Rhoon en werkt ze aan implementatie van de Wzd in de wijk. 

Zorgorganisatie Opella start met de praktijktuin bij twee thuiszorgteams in de nabijheid van een verpleeghuis en dagbestedingsvoorzieningen. In de stedelijke omgeving van Wageningen Noord West zijn veel huisartsen betrokken, in Lunteren relatief weinig.

Zorgorganisatie Evean werkt met Huisartsenzorg Zaanstreek Waterland en betrokken disciplines uit het werkveld aan oplossingen voor de hiaten die op dit moment nog aanwezig zijn om de Wzd op een ambulante manier uit te voeren op een veilige, efficiënte manier.

Wet zorg en dwang

Het doel van de Wet zorg en dwang is veilige en goede zorg aan cliënten bieden, ook aan mensen die daarover moeilijk zelf kunnen beslissen of zorg niet willen, maar dat wel nodig hebben. Mensen met dementie of een verstandelijke beperking kunnen soms niet goed (meer) zelf inschatten wat goed voor hen is. De Wet zorg en dwang voorziet dan in een aantal mogelijkheden om toch zorg te bieden die noodzakelijk is om ernstig nadeel voor cliënten te voorkomen.

De kern van de wet is: ‘geen dwang, tenzij het echt niet anders kan’. Het voorkomen van onvrijwillige zorg en het zoeken naar alternatieven voor dwang staan voorop.