Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

5 vragen aan
Werken Innoveren leestijd 1 min

‘Eindelijk beseft Den Haag dat de administratieve lastendruk naar beneden moet'

Joba van den Berg (CDA) hoopt op een nieuwe termijn in de Tweede Kamer

Link gekopieerd naar klembord

‘Eindelijk beseft Den Haag dat de administratieve lastendruk naar beneden moet' keyvisual

Joba van den Berg 2

Op 22 november kunnen we naar de stembus. Maar de aankomende Tweede Kamerverkiezingen betekenen ook dat er Kamerleden afscheid nemen. In de aanloop naar de verkiezingen blikt ActiZ terug én vooruit met enkele Kamerleden die (waarschijnlijk) niet terugkeren in de Kamer. Wat hebben deze Kamerleden met elkaar gemeen? Ze hebben zich veel ingezet voor de zorg in Nederland.

In deze aflevering: Vijf vragen aan Joba van den Berg (CDA)

1

Hoe kijk je terug op je zes jaar Tweede Kamerlid?

‘Het was natuurlijk buitengewoon eervol om volksvertegenwoordiger te zijn en het publieke belang te dienen. Niet alleen voor een specifieke groep; maar bij alles wat je doet, kijk je naar wat goed is voor achttien miljoen Nederlanders.

In de Tweede Kamer is Van den Berg vooral bekend om haar ambities en inzet op het halveren van de administratieve lasten. 'Trots ben ik vooral dat de politiek anno 2023 eindelijk doordrongen is van de noodzaak dat we echt iets moeten doen aan de administratieve lastendruk. Het staat stevig op de agenda. Hopelijk groeit deze bewustwording ook bij gemeenten, als je kijkt naar alle verantwoordingseisen waar zorgorganisaties aan moeten voldoen bij de Wmo. Het terugdringen is ook echt nodig! Momenteel wordt 30 tot 40 procent van de arbeidstijd besteed aan administratie. Teruggerekend naar euro’s, gaat het om een bedrag van 24 miljard. Enorm veel zorgcapaciteit gaat hierdoor verloren, terwijl die we juist heel hard kunnen gebruiken gezien de vergrijzing.

2

Is er ook teleurstelling?

'Het gaat hier met een vreselijke slakkengang, dat kan soms frustrerend zijn. Waar ze in het bedrijfsleven denken in maanden, moet je hier denken in jaren. Mijn tip aan de nieuwe Kamerleden is: bijt je vast op bepaalde punten.  Het gebeurt te vaak dat er een debat wordt gevoerd, moties worden ingediend en aangenomen. En dat een minister bij een volgende keer ervan uitgaat dat iedereen het is vergeten. Dan begint het hele traject weer opnieuw. Dus selecteer de punten waarop je iets wilt bereiken en ga ervoor. In mijn geval waren dat administratieve lasten en de digitalisering in de zorg.

3

Je noemt het zelf al even: de digitalisering in de zorg. Ben je trots op de vooruitgang die is geboekt de afgelopen jaren?

‘Als ik zo terugkijk op het onderwerp van digitalisering in de zorg, ben ik vooral trots op de totstandkoming van de Wegiz. Dat was mede dankzij mijn amendementen echt een flink stap voorwaarts om de uitwisseling van gegevens tussen zorgmedewerkers en zorgorganisaties te verbeteren.’

Het is toch onbegrijpelijk dat iemand een systeem op de markt brengt, dat niet kan samenwerken met andere systemen.

Joba van den Berg \

CDA Tweede Kamerlid

‘Maar bij zowel de Wegiz als bij andere ontwikkelingen op het thema, pleit ik echt voor sterke regie. En dan met name vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Die moeten tegen leveranciers kunnen zeggen: dit is de manier waarop we het gaan doen en je hebt nog zoveel tijd om het aan te passen.’

‘Zo heb ik me tijdens de coronatijd verbaasd over de soms moeizame registraties van vaccinaties. Sommige huisartssystemen konden niet gekoppeld worden met het RIVM. Als we een stap terugnemen en kijken naar de leverancier van zo'n systeem, dan is het toch onbegrijpelijk dat iemand überhaupt een systeem op de markt brengt dat niet kan uitwisselen met andere systemen. Dat moet niet meer kunnen. In mijn ogen moet je als overheid veel meer regie en eisen stellen aan die leveranciers. En anders doen ze niet meer mee.’

4

In al je jaren samenwerken met de sector, wat viel je op?

‘Als Kamerlid kom je vaak over de vloer bij zorgorganisaties, bijvoorbeeld tijdens werkbezoeken. Wat mij altijd is bijgebleven, is de gedrevenheid van mensen om iets voor patiënten en cliënten te betekenen. Aan de andere kant viel het mij ook op dat er veel vanuit de eigen organisaties wordt gekeken en dat er wordt gehandeld vanuit eigen ervaring. Misschien wel te veel.

‘Een goed voorbeeld is een werkbezoek dat ik een paar maanden geleden heb gedaan. Daar was men erg enthousiast over de manier hoe zij in de regio samenwerken. Waarop de betrokkenen zeiden dat eigenlijk de rest van Nederland dit ook zouden moeten doen. Het grappige is dat de rest van Nederland dat ook over hun idee zegt. Dat is wat mij betreft wel het manco van de sector.’

Ik wens de sector wat meer helicopterview

Joba van den Berg \

CDA Tweede Kamerlid

5

Afsluitend, welke boodschap wil je graag meegeven aan de zorgsector?

‘Met name aan zorgorganisaties en bestuurders: Ga samenwerken! In de zorg zit soms nog wel het sentiment; ik heb het niet bedacht, dus dan kan het niet goed zijn. Ik wens de sector wat meer helicopterview. Dat we meer van elkaar leren en de goede elementen combineren. Wat meer uniform en eenduidig werken en registeren.’

Joba van den Berg 1

Joba van den Berg

Ruim 6 jaar zit Joba van den Berg in de Tweede Kamer namens het CDA. In haar tijd als woordvoerder Zorg was Van den Berg een warm pleitbezorger voor het beschikbaar, betaalbaar en bereikbaar houden van de zorg. Ook in de regio en voor volgende generaties. Ze zette zich vooral in op het halveren van de administratieve lastendruk en digitalisering in de zorg. Na de komende verkiezingen neemt ze in december afscheid als Kamerlid,

Het Kamerlidmaatschap van Van de Berg volgt op een loopbaan in het bedrijfsleven. Onder meer als directeur sociale zaken & ledenservice bij Bouwend Nederland. Verder is ze trots op Zeeland en staat voor de belangen van Zeeland in de politiek Den Haag.

Meer weten over de verkiezingen?

De collectie Verkiezingen bundelt in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november relevante informatie omtrent politieke partijen, hun standpunten en actueel nieuws.