Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

5 vragen aan
Wonen leestijd 1 min

Een kijkje in de keuken: Hoe de Gelderhorst voedselverspilling aanpakt

5 vragen aan Fred Pasman, Teamleider Voeding & Restaurant bij de Gelderhorst

Link gekopieerd naar klembord

Een kijkje in de keuken: Hoe de Gelderhorst voedselverspilling aanpakt keyvisual

De Gelderhorst

Jaarlijks belandt ongeveer 40% van het eten in verpleeghuizen in de vuilnisbak, een schokkend hoog percentage. Dit is niet alleen zonde en onnodig, maar ook nog eens erg kostbaar. Maar hoe pak je voedselverspilling aan wanneer je als zorgorganisatie druk bent met de orde van de dag? De Gelderhorst, centrum voor ouderen die doof zijn, is een vooruitstrevende organisatie in het tegengaan van voedselverspilling en het verduurzamen van de organisatie. In 2022 hebben zij zich aangesloten bij de Green Deal. Dat helpt hen bij het stellen van doelen over korte en langere periodes. ActiZ sprak met Fred Pasman, teamleider voeding en restaurant. Hij benadrukt het belang van goede, kernachtige communicatie en vertelt hoe je als organisatie voedselverspilling tegen kan gaan.

1

Waarom zijn jullie met voedselverspilling aan de slag gegaan?

‘We zijn aangesloten bij de Green Deal en hebben vorig jaar de overstap gemaakt van gas naar stadsverwarming. Deze duurzame projecten hadden uiteindelijk ook impact op mijn afdeling, de keuken. We begonnen te kijken naar duurzame inkoop van voeding en hoe we voedselverspilling konden verminderen. Motivatie hiervoor was nieuwsgierigheid en de wens om bewuster met onze middelen om te gaan. Dagelijks zagen we namelijk aanzienlijke hoeveelheden eten in de prullenbak belanden, dat prikkelde ons om te onderzoeken hoeveel eten daadwerkelijk verloren ging. Greendish heeft ons hierbij begeleid, zij gaven ons advies en bijvoorbeeld tips om ons menu te verduurzamen.’

Nationale Klimaatweek

Van 30 oktober t/m 5 november is de Nationale Klimaatweek. In deze week wordt iedereen aangemoedigd om iets te doen voor een beter klimaat. Tijdens de Nationale Klimaatweek deelt ActiZ daarom twee voorbeelden van zorgorganisaties die werken aan duurzaamheid. De voorbeelden sluiten aan bij de Green Deal Duurzame Zorg. In november 2022 hebben diverse zorgpartijen, waaronder ActiZ, de Green Deal ondertekend om de zorgsector verder te verduurzamen.

2

Hoe zijn jullie met dit proces gestart?

‘Allereerst gingen we monitoren wat er weggegooid werd. Dit hield in dat we op elke kar met eten die naar een afdeling werd gebracht, een emmer plaatsten en de voedingsassistenten verzochten om hierin eventuele etensresten te verzamelen. Zodra deze karren weer richting de keuken gingen, wogen we de inhoud van de emmers. Op deze manier konden we nauwkeurig meten hoeveel eten er terugkwam en dus ook hoeveel er te veel werd opgeschept.

Naast de verschillende afdelingen hebben we ook het restaurant onder de loep genomen. Ook hier hebben we kritisch gekeken naar de portiegrootte. Bewoners in het restaurant krijgen nu vaak beter afgemeten porties. Aangezien we de bewoners goed kennen, weten we wie grotere eters zijn en wie wat minder eten. Daarnaast gaan we in gesprek met hen om hun voorkeuren te achterhalen. Dit betekent ook dat ze altijd nog iets extra's kunnen bestellen. Maar we scheppen niet meer overvloedig op de borden zonder na te denken.’

3

Hoe hebben jullie de medewerkers betrokken?

‘We hebben eigenlijk alle medewerkers meegenomen in het proces. Tijdens het teamoverleg door middel van PowerPointpresentaties en op andere momenten via berichten en video’s in onze groepsapps. In het begin was er wat weerstand, omdat het extra inzet vergde. Sommigen zagen het juist als een uitdaging, anderen meer als extra werk. Maar uiteindelijk, toen we de resultaten deelden, begonnen medewerkers de voordelen te zien omdat zij bijvoorbeeld zagen hoeveel het scheelde in de kosten. Verder is het belangrijk om het onderwerp levendig te houden door regelmatig iets over het onderwerp te delen om zo de betrokkenheid hoog te houden.’

4

Merken jullie veel verandering?

‘Zeker, we hebben onze voedselverspilling met 50% weten te reduceren. Minder eten belandt in de prullenbak en het overschot wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het bereiden van soepen. Deze afname in verspilling heeft aanzienlijke invloed gehad op onze kosten. Onze inkoop is drastisch verminderd, wat resulteert in lagere uitgaven. Bovendien hebben we sowieso dit jaar al significante vooruitgang geboekt op het gebied van duurzaamheid. We hebben geïnvesteerd in een nieuwe vaatwasser die aanzienlijk minder stroom, water en afwasmiddel verbruikt. We blijven voortdurend zoeken naar mogelijkheden voor verdere verbeteringen.’

We hebben onze voedselverspilling met 50% weten te reduceren. Minder eten belandt in de prullenbak en deze afname in verspilling heeft onze kosten aanzienlijk verminderd.

Fred Pasman, teamleider voeding en restaurant \
5

Welke tips hebben jullie voor andere organisaties die duurzaamheid in hun menu willen bevorderen?

‘Interne communicatie is van vitaal belang. Zorg dat iedereen vanaf het begin af aan betrokken is en de mogelijkheid heeft om mee te denken. Een voorbeeld hiervan is de introductie van afvalscheiding, waarbij medewerkers op een actieve manier worden betrokken. We implementeren kleine, dagelijkse veranderingen, zoals het verminderen van plastic zakjes en het gebruik van herbruikbare bakjes en bekers. Hoewel dit misschien klein lijkt, maken deze aanpassingen met circa 250 medewerkers in dienst wel degelijk een verschil.

Samenvattend hebben we als afdeling en de Gelderhorst als geheel, belangrijke stappen gezet op het gebied van duurzaamheid. We worden gestimuleerd door bijvoorbeeld de Green deal, maar we vinden het ook leuk om er mee aan de slag te gaan. Het is niet alleen een verplichting, maar ook een kans om bewust met onze middelen om te gaan. En dit resulteert ook nog eens in een kostenvermindering, kortom een win-win situatie.’

De Gelderhorst

De Gelderhorst is het landelijke centrum voor oudere doven, waar alle bewoners in zorg doof zijn en gebarentaal hun moedertaal is. Ongeveer 40% van de medewerkers is eveneens doof of slechthorend, daarom communiceren alle medewerkers in gebarentaal. Het centrum biedt 24/7 zorg en beschikt over 75 beschikbare plekken in het verpleeghuis. Met vijf afzonderlijke afdelingen, waaronder een voor beginnende dementie, een gesloten afdeling, een psychiatrische afdeling en twee gericht op verpleeghuiszorg, biedt De Gelderhorst een divers zorgaanbod. Daarnaast omvat het centrum 117 appartementen waar mensen zorg kunnen inkopen.