Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Nieuws leestijd 1 min

ActiZ ondertekent Green Deal Duurzame Zorg 3.0: ‘Samen werken aan duurzame zorg’

Nieuwe Green Deal Duurzame Zorg gaat van start

Link gekopieerd naar klembord

ActiZ ondertekent Green Deal Duurzame Zorg 3.0: ‘Samen werken aan duurzame zorg’ keyvisual

Anneke Westerlaken ondertekent de Green Deal 3.0

De nieuwe Green Deal Duurzame Zorg is op 4 november gepubliceerd. De Green Deal, met titel ‘Samen werken aan duurzame zorg’ is concreter en ambitieuzer dan de vorige deal. Anneke Westerlaken, voorzitter van ActiZ: ‘Met het ondertekenen van deze Green Deal nemen we onze verantwoordelijkheid. De komende jaren zijn doorslaggevend om de klimaatdoelen te halen.’

De ondertekening van de Green Deal vond plaats tijdens de Nationale Klimaatweek. Diverse partijen uit de zorg ondertekenden op 4 november de nieuwe Green Deal samen met minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat). Voorzitter Anneke Westerlaken deed dit namens ActiZ. ‘Door te tekenen committeren we ons aan meer inzet om de zorg verder te vergroenen. We willen echt actie ondernemen om de CO2-uitstoot als sector te verminderen en circulariteit te bevorderen.’

Ernst Kuipers en Mark Harbers bij de ondertekening van de Green Deal 3.0

Minister Mark Harbers (link) en minister Ernst Kuipers (rechts)

Paradox doorbreken

De klimaatcrisis vormt een grote bedreiging voor de volksgezondheid en zorgt ervoor dat de zorgvraag groeit. De zorgsector draagt zelf bij aan klimaatverandering door onder meer de hoeveelheid CO2 die zij uitstoot en de hulpmiddelen die zij vaak na eenmalig gebruik weer weggooit. Steeds meer zorgaanbieders en zorgprofessionals willen deze paradox doorbreken. Daarom werkten brancheorganisaties uit de zorg, zorgverzekeraars, banken en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport samen aan de totstandkoming van een nieuwe Green Deal.

Concreter en ambitieuzer

In de nieuwe Green Deal Duurzame Zorg zijn er concretere en ambitieuzere doelen gesteld dan in de vorige. Ook wordt in deze Green Deal meer ingezet op gezondheidsbevordering en preventie. En op het vergroten van bewustwording en kennis over de impact van de zorg op het klimaat en milieu en andersom. Net als de andere partijen stelt ActiZ voor 1 maart 2023 een sectoraal uitvoeringsplan op: een pakket van branchespecifieke uitwerkingen om de doelstellingen in de Green Deal te behalen. 

Marcel van Woensel, portefeuillehouder Duurzaamheid bij ActiZ: ‘In het uitvoeringsprogramma maken we duidelijk op welke manier we de afspraken in de Green Deal gaan uitvoeren en wat daar voor nodig is. Ik ben blij dat we als branche de Green Deal Duurzame Zorg ondertekenen en onze verantwoordelijkheid nemen. Maar om echt impact te hebben is het de bedoeling dat zoveel mogelijk individuele organisaties ook ondertekenen, dus die oproep doe ik bij deze. De Green Deal en het uitvoeringsprogramma helpen leden bij het verder invullen van hun eigen duurzaamheidsbeleid, een win-win situatie.' Het landelijke ondertekenmoment voor individuele organisaties uit het zorgveld vond plaats op 8 december 2022 in Amersfoort.

Groepsfoto ondertekening Green Deal Duurzame Zorg 3.0

Financiële kanttekening

Het belang van de Green Deal en verdere verduurzaming van de zorgsector is overduidelijk. Desondanks geeft ActiZ een financiële kanttekening: de huidige middelen zijn niet toereikend voor de duurzaamheidsopgave en ambities die nu zijn afgesproken. De sector staat voor veel grote (financiële) uitdagingen. Het is dan ook noodzakelijk dat de benodigde middelen om deze transformatie te maken vanuit het Klimaatfonds aan de zorg worden toebedeeld. Daar heeft ActiZ eerder dit jaar al om gevraagd. In de Deal is nu afgesproken dat VWS zich hier hard voor gaat inspannen.

Mijn ActiZ

Meer lezen over de nieuwe Green Deal voor de zorg?

Leden kunnen op Mijn ActiZ onder meer terecht voor de samenvatting Green Deal Duurzame Zorg: ‘Samen werken aan duurzame zorg’.