Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Werken Nieuws leestijd 1 min

Cliënten erg tevreden met zorg in de wijk en raden zorgorganisatie aan bij anderen

ActiZ is trots op hoge waardering voor wijkverpleging, ondanks coronajaar

Link gekopieerd naar klembord

Cliënten erg tevreden met zorg in de wijk en raden zorgorganisatie aan bij anderen keyvisual

Oudere en jongere vrouw kijken elkaar lachend aan

Cliënten in de wijkverpleging geven een hoge beoordeling aan hun zorgverleners. Dat blijkt uit de PREM wijkverpleging 2020, een vragenlijst die de ervaringen en beleving van cliënten met wijkverpleging meet. Cliënten hebben veel vertrouwen in de deskundigheid van hun zorgverleners en voelen zich bij hen op hun gemak. En ondanks de omstandigheden van het afgelopen coronajaar is hoog gescoord (8,7) op de vraag of zorgverleners hun cliënten behandelen met aandacht.

De vragenlijst werd ingevuld door ruim 44.000 mensen die hun waarderingscijfers gaven over 467 zorgorganisaties. Zorgorganisaties scoorden op het merendeel van de vragen een ruime 8. Uit de zogeheten Net Promotor Score (NPS) blijkt dat de helft van de respondenten zijn of haar zorgaanbieder absoluut zou aanbevelen aan familie of vrienden. De belangrijkste resultaten uit de PREM-meting lees je in deze factsheet.

Verdiend

De resultaten uit de meting bieden ook informatie aan individuele teams wijkverpleging en zorgorganisaties, die ze kunnen gebruiken om de zorg verder te verbeteren. Maar naast het verbeterpotentieel, moeten we vooral heel trots zijn, vindt ActiZ-bestuurslid Jeroen van den Oever. 'Deze waardering van cliënten hebben zorgmedewerkers in de wijk dubbel en dwars verdiend. Onder moeilijke omstandigheden is de cruciale zorg voor cliënten thuis doorgegaan. Het is fijn dat hun inzet en harde werken ook door de cliënten gezien en gewaardeerd wordt.' 

Deze waardering van cliënten hebben zorgmedewerkers in de wijk dubbel en dwars verdiend

Jeroen van den Oever \

Directievoorzitter Fundis en bestuurslid ActiZ

Anders organiseren

Door corona moest de zorg thuis veelal anders georganiseerd worden. 'Het is mooi om te zien dat cliënten, ondanks die aanpassingen, de zorg en hun zorgverleners positief beoordelen', vindt Van den Oever. 'We hebben ervaren hoe belangrijk het is om ons snel aan te passen en samen te werken tussen verschillende zorgaanbieders'. 

Innovatie speelt een belangrijke rol in het anders organiseren van de zorg. In sneltreinvaart leerden zorgverleners om goede zorg aan te bieden op afstand met digitale hulpmiddelen. Denk aan een verpleegkundige die via een beeldscherm meekijkt en instructies geeft aan een cliënt hoe de wond moet worden verzorgd. 'Dat zijn elementen die we graag vasthouden', aldus Van den Oever. 'Inzetten op innovatie en slim samenwerken in de wijk en de keten is essentieel om ook in de toekomst cliëntgerichte zorg thuis te bieden. Met professionals die elke dag plezier in hun werk ervaren.'

Zorgmedewerkers ook positief

De zorgmedewerkers geven ook een goede beoordeling aan hun werk in 2020. Vorige maand heeft ActiZ het branchebeeld over 2020 gepubliceerd. Hieruit bleek dat ondanks een heftig coronajaar, ook de zorgmedewerkers in verpleeghuizen en in de zorg thuis overwegend positief waren over hun werk. De werkbeleving van medewerkers in de zorg werd beoordeeld met een gemiddelde van 7,3. Opvallend was dat juist jongere medewerkers (tot 25 jaar) nog positiever waren over hun werk in de zorg. Oftewel, zorgmedewerkers zijn relatief trots op de organisatie waarvoor ze werken.

Verder bleek uit het onderzoek dat zorgmedewerkers veel waarde hechten aan een goede sfeer. Ook de mate waarin medewerkers hun werkgever aanbevelen bij familie en vrienden, de zogenaamde Werkgever Net Promotor Score (WNPS) is gestegen. Dit branchebeeld is tot stand gekomen, dankzij Kijk op mijn Medewerkers: Jaarlijks medewerkerstevredenheidsonderzoek onder ruim 18.000 zorgmedewerkers. 

Mijn ActiZ

Kijk op Mijn Medewerkers voor ActiZ-leden

ActiZ-leden vinden in de kennisbank een uitgebreid artikel over dit jaarlijkse medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Kwaliteitskader wijkverpleging
De PREM is onderdeel van het Kwaliteitskader wijkverpleging dat in 2018 is opgesteld. Het Kwaliteitskader wijkverpleging beschrijft de inhoud en organisatie van de zorg die het team wijkverpleging aanbiedt en wat er nodig is om deze zorg te kunnen geven. Het laat cliënten en hun naasten zien wat ze van wijkverpleging mogen verwachten. Voor zorgorganisaties en zorgprofessionals biedt het inspiratie en handvatten om de zorgverlening continu te verbeteren.

De PREM Wijkverpleging heeft verschillende doelen, waaronder het bieden van keuze-informatie voor cliënten. Data kunnen ook gebruikt worden voor het gesprek tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder over de zorginkoop.