Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Werken Financieren Nieuws leestijd 1 min

CBS: ‘Achterstand zorgsalarissen groeit’

Link gekopieerd naar klembord

CBS: ‘Achterstand zorgsalarissen groeit’ keyvisual

Werkoverleg zorgverleners

De loonkloof tussen de zorg en andere sectoren is niet kleiner, maar juist groter geworden. De salarissen zijn volgens het Centraal Bureau voor Statistiek verder achterop geraakt bij de overheid en marktsectoren. ‘De cijfers bevestigen helaas wat ActiZ en de vakbonden al een tijd aangeven’, stelt ActiZ-voorzitter Anneke Westerlaken, ‘zorgmedewerkers hebben recht op meer loon.’ De branchevereniging van zorgorganisaties pleit voor meer loonruimte vanuit de overheid om salarissen van zorgmedewerkers te verhogen.

Het Centraal Bureau voor Statistiek constateert dat zorgmedewerkers er de afgelopen jaren er in vergelijking met de overheid en marktsectoren op achteruit gegaan zijn. ‘Met de recente verhogingen in de cao konden we de gestegen kosten van mensen voor huren, voeding en energie enigszins dempen’, legt Anneke Westerlaken uit, ‘maar het is niet genoeg geweest om de achterstand in te lopen. Daarvoor is echt meer geld vanuit de overheid nodig.’ 

Eerste stap had weinig effect

In 2021 trok het demissionaire kabinet Rutte III 675 miljoen euro uit voor verhoging van salarissen in de zorg. ‘Daarvan hebben ActiZ en ook de oppositiepartijen in de Kamer altijd gezegd dat het een eerste stap was. Het is tijd om de volgende stap te zetten’, aldus Westerlaken. ‘De verhoging in 2021 werd gelijk verdeeld over alle zorgsectoren, maar heeft in de ouderenzorg relatief weinig effect gehad. Het bedrag moest in deze sector over meer mensen verdeeld worden.’ In de ouderenzorg werken met name helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen, juist de groep zorgmedewerkers die de loonkloof raakt.

Als een volgend kabinet er niet in slaagt de loonkloof te dichten, dan komt de houdbaarheid van de zorg voor ouderen onverantwoord onder druk te staan

ActiZ \

vereniging van zorgorganisaties

Manifest

Zet de medewerker op één en betaal hen marktconform. Dat is de kernboodschap van het manifest 'De medewerker op 1'. Het manifest is opgesteld en ondertekend door werkgeversorganisataties en vakbonden in de ouderenzorg en thuiszorg. Door de dubbele vergrijzing komen er steeds meer mensen bij die zorg nodig hebben, terwijl het aantal mensen in de zorg afneemt. De zorgprofessional is hierin van cruciale waarde.